Motoros vízi járműveket terhelő települési adó

Motoros vízi járműveket terhelő települési adó számlaszám: 12001008-00108968-00100003

A Képviselőtestület a 2016. október 21-i ülésén elfogadta a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló 39/2016. (X. 26.) számú önkormányzati rendeletet, amely 2017. január 1-jén lépett hatályba.

Az adó alanya az a magánszemély, aki az év első napján a III. kerület közigazgatási határain belül tárolt – 10 kW-ot meghaladó teljesítményű  – motoros vízi jármű tulajdonosa. Az adókötelezettség egyaránt vonatkozik a Duna folyó III. kerületi részén, a Duna III. kerülethez tartozó partszakaszán, közterületen vagy magántulajdonú ingatlanon elhelyezett, továbbá a kikötőkben tárolt motoros vízi járművekre (beleértve a hajólajstromon kívüli motoros vízi járműveket is).

A rendelet értelmező rendelkezése szerint nem minősül tárolásnak a motoros vízi jármű, vagy a motoros vízi járművet szállító egyéb jármű nyolc órát meg nem haladó várakozása.

Az adó mértéke a motoros vízi jármű teljesítményéhez igazodik:

  • 50 kW teljesítményig 90 Ft/kW/negyedév,
  • 51-200 kW teljesítmény között a 2018-2022. években 150 Ft/kW/negyedév volt, a 2023. évben 220 Ft/kW/negyedév, a 2024. évben 265 Ft/kW/negyedév,
  • 200 kW teljesítmény felett a 2018-2022. években 225 Ft/kW/negyedév volt, a 2023. évben 350 Ft/kW/ negyedév, a 2024. évben 420 Ft/kW/negyedév,
  • motoros vízi sporteszközök után 2023-tól 350 Ft/kW/negyedév, a 2024. évben 420 Ft/kW/negyedév.

Adókedvezmények:

Az elektromos meghajtású, valamint a hidrogén tüzelőanyag cellás üzemű járműveket a fentiek szerint számított adóból 50% adókedvezmény illeti meg.

Szintén 50%-os adókedvezmény illeti meg a hajólajstrom szerinti vízre bocsátás évét, vagy ennek hiányában a gyártás évét követő 10. évtől.

Adókedvezményre jogosult az az adóalany is továbbá, aki egy naptári éven belül a motoros vízi járműve után két negyedévre a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott adattartalomnak megfelelő adóbevallási kötelezettségének és adófizetési kötelezettségének egyaránt határidőben eleget tesz. Ebben az esetben az adott motoros vízi jármű utáni adót az év hátra levő negyedévében, negyedéveiben nem kell megfizetnie, azonban bevallási kötelezettségét ezen időszakokra is teljesítenie kell.

Adómentesség:

Adómentes az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságon vízi mentési tevékenység ellátására nyilvántartásba vett és vízi mentés céljára a hajózási hatóság által alkalmasnak minősített és ténylegesen arra is használt vízi jármű.

Mentesül továbbá az adott negyedévben az a motoros vízi jármű, amit kizárólag műszaki vizsgálat céljából és csak a közlekedési hatóság által a hatósági tájékoztatóban közzé tett napon, és helyszínen tárolnak az önkormányzat illetékességi területén.

Adóbevallás benyújtása

Az adó alanya az itt letölthető bevallási nyomtatvány kitöltésével negyedévente, a negyedév utolsó napját követő hónap 15. napjáig köteles az adóbevallás megtételére.

Az űrlapok benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Fontos! Nem elég a negyedévre számított adót megfizetni, a bevallást is minden negyedévre be kell nyújtani! (Akkor is, ha adómentességre jogosult, mert a mentesség feltételeiről a bevallásban kell nyilatkozni.)

Bevallási és befizetési határidők a 2024. évre vonatkozóan:

I. negyedév: 2024. április 15.
II. negyedév: 2024. július 15.
III. negyedév: 2024. október 15.
IV. negyedév: 2025. január 15.

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK A MOTOROS VÍZI JÁRMŰVEKET TERHELŐ TELEPÜLÉS ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2024-ben hatályos rendelet
2023-ban hatályos rendelet
2022-ben hatályos rendelet
2021-ben hatályos rendelet
2020-ban hatályos rendelet
2018-2019-ben hatályos rendelet

KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZŐK:

Szombath Gabriella (adókivető)
Telefon: +36 1 436 7182