Szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltottak listája

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta

 

A szolgáltatási tevékenységet jogerősen megtiltottak listája az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) annak a szolgáltatási tevékenységnek a megjelölését, amelynek folytatására a szolgáltató nem jogosult,

d) a tilalom időbeli és területi hatályát, valamint

e) Nyilvántartási szám és annak a közérdekből közzétett nyilvántartás megnevezése, amelyen a szolgáltató szerepel

 

Szolgáltatási tevékenységet jogerősen megtiltottak listája: