Vásárok, piacok engedélyezése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

Vásárt, piacot csak üzemeltetési engedély birtokában lehet üzemeltetni, helyi termelői piac, bevásárló központ bejelentés alapján üzemeltethető. Nem tartozik a vonatkozó rendelet hatálya alá a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző húsz napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Vásár-, ill. piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt elektronikusan lehet megtenni.

Az eljárás határideje: 20 nap.

 

 

Kérelem szükséges tartalmi elemeit a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

 

A  vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély kiadására vonatkozó kérelemhez szükséges mellékletek:

– a vásár, piac számára kijelölt terület, alapterület, méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, – feltöltési útvonalak kijelölésével;
– a területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
– Nyilatkozat: élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként  Bp., Főváros Kormányhivatala I. II. III. ker. Népegészségügyi Intézete (szakhatóság eljárási díja, amely csekken befizetendő 30.000 Ft.), valamint Pest Megyei Kormányhivatal Élemiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága vesz részt.
Az üzemeltető az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni!

 

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály eltérő szabályozást tartalmaz az egyes kereskedelmi formákra ill. az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézők szolgálnak.

 

Vonatkozó jogszabályok:

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.