Telepengedély-köteles tevékenységet folytató telepek engedélyezése

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

Amennyiben az ügyhöz jogszabály:

igazgatási-szolgáltatási díj megfizetési kötelezettséget írt elő (pl: telep-bejelentés és telep engedély 5000,-Ft), azt az ügy megindításával egyidejűleg Bp. Főv. III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által vezetett 12001008-01330317-00100007 számú számlaszámra történő utalással teljesítheti.

Közleménybe minden esetben tüntesse fel, az ügyfél nevét és hogy az eljárás típusát!

A befizetés igazolásához csatolja a kérelemhez az átutalást teljesítő bank felülhitelesített bizonylatát.

 

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, az  57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek továbbra is telepengedély kötelesek. A bejelentett illetve a telepengedély alapján üzemelő telepekről a jegyző interneten közzétett nyilvántartást vezet.

 

Szükséges mellékletek:

1. A telep helyszínrajza.

2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével.

3. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

4. Bp., Főváros Kormányhivatala I. II. III. ker. Népegészségügyi Intézete részére 19.400 Ft. eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény

5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 13.000 Ft szakhatósági eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

Az engedélyezési eljárás keretében helyszíni szemle megtartására kerül sor. A telepengedély megadásával egyidejűleg a telep nyilvántartásba vételre kerül.
Az üzemeltető az adatváltozást ill. a nyitva tartási idő változását haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megszüntetését köteles haladéktalanul bejelenteni!

Eljárási határidő, amelybe a szakhatósági eljárás ideje beleszámít: 30 nap.

 

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

20/2018. (VI.26.) Önkormányzati Rendelet a Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról (OBÉSZ)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.