Bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontja szerint: bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak”.

A Kertv. 6/G. § c) pontja alapján a kereskedelmi hatóság köteles a bevásárlóközpontokról nyilvántartást vezetni, ebből adódóan a bevásárlóközpont fenntartójának a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján bejelentési kötelezettsége van tevékenységére vonatkozóan.

Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó  bejelentést a szükséges mellékletekkel együtt elektronikusan lehet megtenni

 

Kérelem szükséges tartalmi elemeit a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

Az eljárás illetéke 3000 Ft, amit illetékbélyegen kérünk leróni. A bejelentés alapján a bevásárlóközpont a nyilvántartásba bejegyzésre kerül,  a bejelentés tényéről a hatóság igazolást állít ki.
Az üzemeltető az adatváltozást, a tevékenység megszüntetését köteles haladéktalanul bejelenteni!

 

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintézők szolgálnak.

 

Vonatkozó jogszabályok:

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról,
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.