Új szabályok a kerület vagyongazdálkodásában

Hírek
Közzétéve:

vagyongazdálkodásA változások a lakások és a helységek bérbeadásának feltételeit érintik elsősorban.

A lakások bérbeadásánál módosult az egyes pályázati típusok feltételrendszere, pontosításra kerültek a pályázatokhoz csatolandó dokumentumok, a pályázattal kapcsolatos eljárás egyes részletkérdései (közzététel módja, benyújtás határideje, szerződéskötés határideje) is finomításra kerültek, egyértelműsítve lett a bérlő kötelezettségeként előírt közműszolgáltatókkal kötendő megállapodások határideje. A szociálpolitikai szempontból történő bérbeadásnál egyértelműsítették az előkészítésért felelősök, szűkítésre kerültek a bérlőtársak részére történő bérbeadás feltételei, további bérlői kötelezettségként került rögzítésre a vízmérő beépítésének, hitelesítésének költség-viselése. Pontosították a lakbérmérséklés, valamint a szociális rászorultság felülvizsgálatával összefüggő eljárás egyes eljárási kérdéseit, módosultak a lakbérmérséklésre vonatkozó rendelkezések, kiegészítésre került a bérbeadói hozzájárulással érintett tevékenységek köre. Szűkítették a díjhátralék miatt jogcímnélkülivé vált lakáshasználót megillető használati-díjkedvezmény esetkörét, a nyugdíjasházi lakások bérbeadására vonatkozó rendelkezések pedig kiegészítésre kerültek az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény által tett javaslatokkal.

A helyiségek bérbeadásánál: pontosításra került a pályázaton kívüli bérbeadásra vonatkozó szabályozás, kiegészült a díjhátralék esetén köthető részletfizetési megállapodás feltételrendszere, további részletszabályokkal bővültek a helyiséghasználati díjra vonatkozó előírások és kiegészítették a tervezetet a közterületnek nem minősülő egyéb telekingatlanok hasznosítására vonatkozó rendelkezésekkel.

Az új rendelet, változást hozott a vagyongazdálkodással összefüggő feladatok ellátásában is. Az ÓV Zrt-től a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályához került át a (piaci alapú pályázat kivételével) a lakások pályázat útján történő bérbeadás előkészítése; a lakásba történő befogadáshoz szükség bérbeadó hozzájárulás előkészítése; a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításával kapcsolatos döntés-előkészítés, és a lakásbérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos döntés-előkészítés feladata.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság