BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA
2015. 11. 25., szerda - Katalin
Ön most itt van: Címlap » » Telekadó

Telekadó

Tartalom

Telekadó számlaszám: 12001008-00107221-00100000

Kerületünkben telekadó került bevezetésre 2004. április 1-jei hatállyal – a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 11/2004.(IV.01.) számú rendelete alapján -, melynek jelenlegi szabályozását az Önkormányzat 2009. január 1-től hatályos, többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

1. Mire terjed ki a telekadó kötelezettség?

Az Ör. 2011. december 31-ig hatályos 7. §. szerint „adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet”, a 2012. január 1-től hatályos rendelkezés szerint „adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek”.

A Htv. 52. § (15) szerint „teleknek minősül: az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értve
a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
b) a külterületen fekvő termőföldet,
c) a tanyát,
d) a közút területét,
e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,
h) az erdőt,
i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet”.

2. Milyen mentességek vannak jelenleg?

A Htv. 19. § szerint „mentes az adó alól:
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.”

Az Ör. alapján mentes továbbá az adó alól:
– az a magánszemély, aki jogerős építési engedéllyel rendelkezik, a jogerőre emelkedéstől számított két évig
– az a magánszemély, akinek a tulajdonában a Htv. 52. §. 60. pontjában meghatározatott lakóépület áll
1000 m2-ig az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen legalább 12 m2 alapterületű építményadó-köteles építmény áll. (2014. évtől)

3. Milyen mentességek voltak a korábbi, még el nem évült időszakokban?

a) Törvényi mentességek:

2010-2011. években mentesült a telek adó alól:
– az építési, telekalakítási, változtatási tilalom alatt álló telek
– a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany
– a telek, amely szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmény tulajdonában áll
– a telek, amely költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában áll
– a telken elhelyezkedő épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó- jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület
– a telken levő műtárgy(ak) által lefedett terület
– az erdő művelési ágban nyilvántartott telek

2012-2013. években mentesült a telek adó alól:
– az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek

b) Rendeleti mentességek:

2010-2012. években mentesült a telek adó alól:
– a vagyoni értékű jog fennállásáig a lakóingatlanhoz tartózó telek, melynek haszonélvezője vagy használója magánszemély

2012-2013. években mentesült a telek adó alól:
800 m2-ig az a magánszemély tulajdonában lévő külterületi telek, amelyen legalább 12 m2 alapterületű építményadó-köteles építmény áll

4. Hogyan lehet bevallást tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallás megtételére.

A bevallási ívek benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.), illetve ügyfélfogadási időben (hétfő: 14.00-18.00, szerda: 08.00-16.30 és csütörtök: 08.00-13.00) az Adóügyi Osztályon , vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 1034 Budapest Zápor utca 9-11. címen.

A bevallás benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) adó összegéről, és a fizetési határidőkről.

5. Mennyi a telekadó általános mértéke jelenleg, illetve mennyi volt a korábbi, még el nem évült időszakokban?

Az adó általános mértéke 2010. évben 40 Ft/m2, 2011-ben 100 Ft/m2, 2012-ben 120 Ft/m2, 2013-ban 130 Ft/m2, 2014-ben 140 Ft/m2 volt.

Az adó általános mértéke 2015-ben 150 Ft/m2.

6. Mely esetek képeznek jelenleg, illetve képeztek a korábbi időszakokban kivételt az általános adómérték alól?

2012. évtől a telkek külterületi, illetve belterületi elhelyezkedése, valamint Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata szerinti övezeti besorolása alapján differenciált adómértékek kerültek megállapításra az alábbi módokon:

ÉvTulajdonosbelterületkülterület
beépítésre szántbeépítésre nem szántbeépítésre szántbeépítésre nem szánt
2012magánszemély100 Ft/m260 Ft/m2100 Ft/m260 Ft/m2
jogi személy120 Ft/m2120 Ft/m2120 Ft/m260 Ft/m2
2013magánszemély100 Ft/m260 Ft/m2100 Ft/m260 Ft/m2
jogi személy130 Ft/m2/év130 Ft/m2130 Ft/m260 Ft/m2
2014magánszemély100 Ft/m260 Ft/m2100 Ft/m260 Ft/m2
jogi személy140 Ft/m2140 Ft/m2100 Ft/m260 Ft/m2
2015magánszemély100 Ft/m260 Ft/m280 Ft/m240 Ft/m2
jogi személy150 Ft/m2140 Ft/m2100 Ft/m260 Ft/m2

Az általánostól eltérő továbbá a 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó telkek után fizetendő adó mértéke 2013-ban 260 Ft/m², 2014-ben 300 Ft/m² volt. Ugyanezen kategóriába tartozó telkekre vonatkozóan 2015-ben az adó mértéke 320 Ft/m².