Az Elveszett Állatok Alapítványáé az idei civil díj

Hírek
Közzétéve:

Tarlós István, Budapest főpolgármestere ugyan nem tudott jelen lenni az Óbudai Pikniken, ám a jeles nap alkalmából üzent az óbudaiaknak.

Az óbudai polgárok lelkesedése, a kerületükért érzett felelősség és tenni akarás nélkül még ez a kerület is – különleges adottságai ellenére is – csak egy városrész lenne a többi közül. Hisz egy várost nem csak a múltja, az épített és természeti öröksége teszi élhetővé és szerethetővé, hanem az ott élők, akik törődnek a környezetükkel és egymással. Ilyen jelképes alakja volt a kerületnek Balázs Lajos, aki a Ganz Ifjúsági Műhely létrehozójaként a 80’-as évektől kezdve haláláig a kerületi gyerekekért munkálkodott, és akinek a most átadásra kerülő díj őrzi nevét.

Elismeréssel tapasztalom, hogy a családokért, az idősekért, az ifjúságért egész évben fáradhatatlanul munkálkodó szervezetek a kultúra, nevelés, oktatás, egészségügy, sport terén – hogy csak a legjelentősebbeket említsem –  napi feladataik mellett komoly hangsúlyt fordítanak arra is, hogy a helyiek ne csak lakóként, hanem közösségként, egymást segítve éljék meg a kerületben a mindennapokat vagy töltsék együtt az ünnepeket, ünnepeljék együtt sikereiket.

Az ünnep megnyitóján Bús Balázs polgármester köszöntötte a jelen lévőket.

A civil szervezetekről így szólt: Függetlenül attól, hogy karitatív, sport, szabadidős vagy épp környezetvédelmi ügyekre fókuszálnak, mindannyian fontos szerepet töltenek be az óbudai közösségépítő munkában. Őket tekinthetjük a szubszidiaritás sarokköveinek, hisz a helyi társadalom közvetlen szükségleteire, problémáira elsőként ők igyekeznek válaszokat adni. Éppen ezért tekinthető természetesnek, hogy az anyagi lehetőségekhez mérten támogatjuk őket.

A polgármester kihangsúlyozta, hogy a partneri kapcsolatnak van egy jól körülhatárolt szabályrendszere, amelyet egy Márai idézettel szemléltetett.

S mint ahogy csak az egyféle vércsoporthoz tartozó emberek tudnak egymásnak a veszély pillanataiban segíteni, mikor vérüket adják embertársuknak, kinek rokon a vérképlete, úgy a lélek is akkor tud csak segíteni egy másik léleknek, ha nem “másféle”, ha szemlélete, meggyőződésnél is titkosabb valósága hasonló. – írja Márai Sándor.

Az együttműködés, az egymásért és a közös célokért való fáradozás alapfeltétele egy ki nem mondott, de mindkét fél által megélt azonosságérzés. Annak elismerése, hogy a fontos ügyekben nincs köztük alapvető nézeteltérés. – foglalta össze Bús Balázs majd hozzátette, ez érvényes a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatában is.

Beszéde végén köszönetet mondott az idei Piknik fő helyszínét biztosító Rómaifürdő SE vezetőinek, Fehér Ágnesnek és Rátkai Jánosnak, valamint a Római Sportegyesület elnökének Gyepes Lajosnak szervező munkájukért, de valamennyi civil szervezet munkájáról, tettrekészségéről elismeréssel szólt.

A teljes beszéd letölthető INNEN.

A beszédet az ezen a napon hagyományosan kihirdetésre kerülő Balázs Lajos Óbudai Civil Díj átadása követte. Az idei év kitüntetettje az Elveszett Állatok gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány, amely magas színvonalú állatvédelmi, környezetvédelmi és oktatási tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben. A díjat az elnök, Varga József állatorvos vette át.

A 2004-ben alakult Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány elhivatott munkatársai egészségmegőrző és betegség megelőző, gyógyító rehabilitációs tevékenységet végeznek elhagyott vagy egyébként – akár a gazdája szociális helyzete miatt – rászoruló kisállatok részére. Emellett közérdekű állategészségügyi feladatokat is ellátnak, ideértve a kisállatok nyilvántartását, kötelező védőoltás beadását, járvány megelőző ellátását stb. A gyógyító tevékenységen túlmenően befogadják és elhelyezik a hontalan állatokat is. Az Alapítvány 2004 októberében Magyarországon egy eddig egyedülálló programot indított el az óvodások és általános iskolák tanulóinak oktatása, ismeretei bővítése érdekében. A gyermekek oktatása során nagy hangsúlyt fektetnek a hobbi- és társállatok helyes tartásának és az állatvédelmi törvény idevágó rendelkezéseinek megismertetésére, valamint a környezetvédelemre.

A nap további kitüntetettje a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede polgármesteri dicséretben részesült, amely az idén ünnepli megalakulásának 170. évfordulóját. Az ezred évek óta hagyományosan részt vesz az óbudai civil napon. Ezen alkalmakkor tekinthetik meg az érdeklődök az „Óbuda” nevet viselő AM hajót is, míg a parton kiállítás formájában a tűzszerészek munkájával ismerkedhetnek meg a látogatók. Az ezred parancsnoka, Szilágyi Zsolt vette át az évfordulós kitüntetést.

A nap folyamán az óbudaiak kilenc helyszínen élhették át a közösség és a közösségi programok élményét. A Római-parton látogatható hajókkal és kipróbálható evezősökkel várták az érdeklődőket, amellett hogy főzőverseny, civil sátrak, kézműves foglalkozások és sportprogramok színesítették a napot. Békásmegyer-Ófalun a Szent József Házban számos gyermekprogram és a Szent Margit Rendelőintézet munkatársai jóvoltából egészségügyi szűréseken is részt vehettek a látogatók, de a közösségi kert és a Tündérkert is nyitva állt. A Táborhegyen és Solymárvölgyben, mit ahogy több más helyszínen is a szüreté és az ehhez kapcsolódó tevékenységeké volt a főszerep, a Mészkő parkiak játékos vetélkedőkkel, sportversenyekkel készültek, hogy feledhetetlen élményt nyújtsanak az óbudaiaknak. Csillaghegyen a néphagyományok köré csoportosultak a programok, amelyek a közösségi házban a Kretens Együttes rock koncertjével zárultak. Az Óbuda-Hegyvidék Szentháromság Plébánián a Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Braunhaxler Egyesület szervezésében szüreti bálon, a Csillaghegyi Református Templomba látogatók Almás pite fesztiválon vehettek részt. Végül, de nem utolsó sorban a Magyar Hospice Alapítvány a gyógyíthatatlan betegek életvégi méltóságának megőrzéséért közös nárciszültetésre invitálták a kerületieket.

A Békási közösségi kert is éppen ezen a napon ünnepelte alapításának 5. évét. Ebből az alkalomból a kertgazdák bográcsozással ünnepeltek és felidézték az elmúlt évek történéseit.

A XI. Óbudai Piknik és Nemzetiségi Nap sikere ékes bizonyítéka az önkormányzat törekvéseinek való megvalósulásának, amelyet jelmondata is fémjelez: Óbuda – közösséget építünk.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság