Díszpolgár és Pro Óbuda címek adományozása

Hírek
Közzétéve:
Pro Obuda eremkep
Pro Obuda eremkep

Pro Óbuda díj adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2010.(XII.17.) rendeletével Pro Óbuda díjat alapított.

Bús Balázs polgármester ezúton kéri fel az indítványtételre jogosultakat, hogy éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2015. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a Pro Óbuda díj kapcsán.

Az Önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, illetve szervezetnek. A Képviselő-testület háromnál több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek száma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.

A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:

  • a Képviselő-testület bármely tagja,
  • az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
  • bármely III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,
  • bármely III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.

A díj adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

A „Pro Óbuda” díj adományozásáról a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén dönt.

A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Díszpolgári érme (előoldal)
Díszpolgári érme (előoldal)

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozása 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2007.(VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adományozásának rendjét.

Felhívás Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozására vonatkozó indítvány megtételére. A határidő: 2015. március 1.

Az Önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki:

  • a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott,
  • b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:

  • a Képviselő-testület bármely tagja,
  • az ún. Javaslattevő Testület bármely tagja,
  • legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár,
  • bármely, a III. kerületben székhellyel rendelkező – civil szervezet.

Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból évente további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az ún. Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjeszti be a Képviselő-testület ülésére.
A kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén dönt.

Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és legkésőbb 2015. március 1 -jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.

Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek”címezve, zárt borítékban, 1033 Bp. Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (Szervezési Osztály) lehet – ügyfélfogadási időben – benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság