Határozzuk meg együtt a közösségi együttélés szabályait!

Hírek
Közzétéve:

Önkormányzatunk az elmúlt több mint tíz évben egy új városépítési korszak alapjait teremtette meg. Saját bevételeink mellett a pályázati források és az egyedülálló mértékű kormányzati támogatások felhasználásával számos fejlesztést valósítottunk meg a helyi közösség bevonásával, ötleteik, javaslataik felkarolásával. Közösségi tervezések keretében közterületek újultak meg, a lakosság kezdeményezése alapján játszóterek felújítására, fitneszparkok kialakítására, valamint a közterületi infrastruktúra fejlesztésére került sor. Ahhoz azonban, hogy a közállapot még inkább igazodjon a közösségi igényekhez, elvárásokhoz, továbbra is partneri együttműködésre van szükség.

Jelen felhívásunkkal egy fontos, minden kerületi polgár életét meghatározó témában kérjük újból a közreműködésüket.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazza az önkormányzatok képviselő-testületét, hogy rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A rendeletben olyan szabályokat alkothatunk, amelyek betartása Óbuda-Békásmegyer közrendje, közbiztonsága érdekében különösen indokolt, elmulasztásuk pedig sérti a helyi közösség érdekeit és ezért a jogsértő cselekmény súlyához igazodó szankcióval sújtandók.

Fontos kiemelnünk, hogy a közösségi együttélés szabályait sértő magatartásként nem határozható meg olyan tevékenység vagy mulasztás, amelyet magasabb szintű jogszabály (törvény vagy kormányrendelet) bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, illetve amely kapcsán az önkéntes jogkövetés elmaradása esetére magasabb szintű jogszabály szankció alkalmazását rendeli el.

A felhatalmazás által kijelölt keretek az alábbi tárgykörök tekintetében biztosítanak szabályozási lehetőséget:

  • közterület-használat
  • környezetvédelem (fás szárú és egyéb növényzet védelme, ingatlanok rendezett állapotának megőrzése, helyreállítása)
  • állattartás (felelős állattartásra irányuló rendelkezések)
  • önkormányzati jelképek használata.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy olyan szabályokat alkossunk, amelyek egyrészt preventív módon elősegítik a jogkövető magatartást, másrészt betartásuk megkönnyíti a kerületi lakosság együtt-, illetve egymás mellett élését, ugyanakkor betarthatóak és számon kérhetőek is egyben.

Javaslataikat megküldhetik részünkre postai úton a Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Irodájának címezve (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) vagy az Ügyfélkapcsolati Irodán személyesen is leadhatják. Természetesen elektronikus kapcsolattartási formát is választhatnak, ez esetben  leveleiket  a kozossegiegyutteles@obuda.hu címre várjuk.

Kérjük, hogy javaslataikat, észrevételeiket

2018. február 28. napjáig juttassák el részünkre!

Reméljük, hogy felhívásunk felkeltette figyelmüket! Együttműködésüket előre is köszönjük és áldott Ünnepeket, békés, boldog új évet kívánunk Mindnyájuknak!

Bús Balázs polgármester és Kiss Anita jegyző                                                                                                                                                                          

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság