Levelet írtak a miniszterelnöknek az oltási programmal kapcsolatban

Hírek
Közzétéve:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Itt és most semmi nem lehet fontosabb annál, mint hogy a lehető leggyorsabban a lehető legtöbb honfitársunk hozzájusson a koronavírus elleni ellenőrzött és hatékony oltáshoz. A magyar polgárok egészségének és biztonságának minden mást megelőző garantálása mellett a hatásos vakcina és a hatékony oltási program segítheti a magyar gazdaság válságból való kilábalását, szolgálja több százezer, egzisztenciáját féltő magyar munkavállaló és a kilátásaikban bizonytalan magyar vállalkozások érdekét.

A lehető leghatékonyabb oltási program csakis az önkormányzatok bevonásával valósítható meg. Az önkormányzatok és a kormány között fennálló viták és nézetkülönbségek ellenére ezért ajánljuk és javasoljuk az együttműködést három területen.

1. A koronavírus-oltással kapcsolatos közbizalom növelése

Talán miniszterelnök úr is osztja amiatti aggodalmainkat, hogy egyes felmérések szerint letaglózóan sokan vannak, akik nem kívánják beoltatni magukat a koronavírus elleni vakcinával. A magyar közélet régi rákfenéje a közbizalom alacsony szintje, ezt az elmúlt években gerjesztett politikai megosztottság tovább gyengítette. Ezért is fontos, hogy a koronavírus-oltással kapcsolatos közbizalom erősítéséért minden döntéshozó a maga területén kellő erőfeszítéseket tegyen. A közbizalom növelésének elsődleges módja a politikai propagandától mentes köztájékoztatás és a hiteles információ-szolgáltatás. Úgy látjuk, e téren a kormány vezetőinek és a kormány szerveinek gyakorlata elégtelen. Úgy véljük, nagymértékben hozzájárulhat a közbizalom erősítéséhez az önkormányzatok bevonása a vakcinával kapcsolatos, tudományosan megalapozott tények széleskörű megismertetésébe, valamint az oltási programmal kapcsolatos, politikai lózungoktól mentes köztájékoztatásba. Ezért ajánlunk e téren segítséget a kormánynak.

2. Az oltási program kidolgozása

A kormány által nemrégiben nyilvánosságra hozott „oltási program” kidolgozottságában, konkrétságában elmarad más európai uniós tagállamok oltási programjától. Osztjuk azok véleményét, akik ezt elsősorban afféle prioritási listának tekintik. A kormányzati tervek sok szakmai kérdést hagynak megválaszolatlanul. A kormány által meghatározottak szerint az egészségügyben dolgozók (I. csoport) és a rendvédelem-közigazgatás (IV. csoport) kivételével minden kockázati csoport oltása összefügg önkormányzati hatáskörökkel és intézményfenntartói felelősséggel, ilyen:
– a szociális ellátásban dolgozók és részesülő személyek oltása (II. csoport),
– a kritikus infrastruktúrában dolgozó személyek oltása (VI. csoport), valamint
– a kockázati csoportokba (III. csoport), illetve a 18-59 éves kockázati csoportba nem tartozó lakosok oltása (VII. csoport).
Az oltási program pontosabb kidolgozásában ezért nem csak ajánljuk, de elengedhetetlennek is tartjuk az együttműködést az önkormányzatok és a kormány között.

3. Az oltási program lebonyolítása

Tisztában vagyunk vele, hogy az országos oltási program lebonyolítása jelentős logisztikai kihívás a kormány számára. Sok érv szólna amellett, hogy az oltási program lebonyolítását a kormány az önkormányzatokra bízza. De ha ezt nem kívánja megtenni, az önkormányzatok bevonása, a velük való egyeztetés a végrehajtás sikerének talán legfontosabb feltétele. Már csak azért is, mert az országos oltás megszervezésével kapcsolatos eddigi tervek sok szempontból kidolgozatlannak tűnnek. Miniszterelnök úr felvette például, hogy a tömeges oltásokat a választás napján szavazókörök számára kijelölt helyiségekben lehetne lebonyolítani, ám nyilván tisztában van azzal, hogy e helyiségek jelentős részben önkormányzati tulajdonban, illetve fenntartásban vannak, nagy számban jelentenek oktatási intézményt, óvodát, bölcsődét, amelyek – funkciójukból fakadóan – nem feleltethetők meg az egészségügyi ellátással kapcsolatos jogszabályi és szakmai feltételeknek. Az önkormányzatok ugyanakkor készek és képesek az általuk működtetett egészségügyi alapellátás és szakellátás rendszerében, a településeinken élő polgárok által jól ismert rendelőintézetek hálózatával, az ott áldozatos munkát végző egészségügyi dolgozók szaktudásával hozzájárulni az oltási program sikeres lebonyolításához.

Úgy véljük, a koronavírus-járvány legyűrése, az egészségügyi és gazdasági válságból való kilábalás fontos feltétele, hogy az önkormányzatok és a kormány közötti vitáktól függetlenül a kormány mutasson hajlandóságot a partnerségre, és kezdeményezzen egyeztetést az oltási programról is az önkormányzati szövetségekkel. A kormány együttműködési hajlandósága annak felismeréséből kell fakadjon, hogy a koronavírus ellen hatékony védelmet adó, megbízható vakcina biztosítása a magyar polgárok számára a lehető legszélesebb körben olyan nemzeti érdek, amely felülír minden hatalmi-politikai szempontot, vagy propagandacélt.

Az önkormányzatok e nemzeti cél érdekében ajánlanak segítséget a kormánynak, az együttműködés kizárólag a kormány és miniszterelnök úr belátásán és felelősségérzetén múlik.

Tisztelettel,

Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke
dr. Kiss László polgármester, a Budapesti Önkormányzati Szövetség társelnöke
Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke és a Budapesti Önkormányzati Szövetség elnöke

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek
Közzétéve:

Új templom épül a harmadik kerületben

Hírek
Közzétéve:

Ötszáz forintért mozizhatnak a Youth Carddal a III. kerületi fiatalok a GoBuda moziban

Hírek
Közzétéve:

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására