Négy átfogó program Óbuda megújulásáért

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az elmúlt több mint tíz évben egy új városépítési korszak alapjait teremtette meg. Az egyre növekvő lakossági elvárások, a magasabb életminőség feltételeinek megteremtése, a városszervezés innovatív, új szintre emelése – stratégiai szemlélet, környezeti és társadalmi fenntarthatóság előtérbe helyezése, a közösség és társadalmi szervezetek növekvő szerepe a döntéshozatalban – mind megköveteli a kerület fejlesztésének és működésének magasabb szintre emelését. A következő évek várható folyamatai, úgymint a klímaváltozás, technológiai fejlődés, mobilitás Óbuda számára a városfejlesztés és működtetés tekintetében is új kihívásokat teremt. A négy kiemelten fontos fejlesztési program az önkormányzat 2017-2019-es időszakra vonatkozó terveit mutatja be.

Hadrianus Fejlesztési Program

117-ben, éppen 1900 éve lépett trónra Publius Aelius Hadrianus, aki 124-ben municipium rangra emelte Aquincumot. Hadrianus nevéhez egy olyan városalapítási és városépítési korszak társítható, amikor Óbuda (Aquincum) valódi városi településsé vált, így a település magas szinten volt képes kiszolgálni a lakosság igényeit.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új városépítési korszak alapjait fektette le az elmúlt 10 évben. A Hadrianus Program által innovatív, új tartalommal kívánja megtölteni a helyi városfejlesztési beavatkozásokat a következő, 2020-ig tartó időszakban. Vezérfonalának a „Nagy kerület – Kis közösségek” víziót tekinti.

Jövőképe, hogy Budapest III. kerülete a főváros azon része legyen, amely képes a helyi lakosok igényeit kielégíteni és az újonnan beköltözők, illetve a gazdasági szereplők számára is vonzó maradni. E jövőképet három pillér alkotja, amelyek összhangban vannak a térségi rendezési tervekkel és fejlesztési programokkal. Ezek a versenyképesség, a fenntarthatóság és az élhetőség.

Fischer Ágoston Szociális Program

Az óbudai szegény sorsúak ellátásának története szorosan összefügg Fischer Ágoston (1863-1918) tevékenységével. Ágoston atya a Kiscelli utcában alapította meg a kezdetben „Senki Fiai”-nak nevezett otthont, ahova árva fiúkat fogadott be. Az akkori Óbuda páratlan intézetének utcára néző kis szobájában alakult meg a mai Bécsi úti szalézi templom elődje.

Az önkormányzat a rászorulók megsegítésére kiterjedt szociális ellátórendszert működtet. A munka során folyamatosan figyelemmel kísérik az intézmények, valamint a civil és egyházi szervezetek tevékenységét és a szakemberektől érkező javaslatokat beépítik a jövőbeli elképzelések közé.

A szociális ellátórendszer fejlettségétől függetlenül mindig van olyan terület, ami fejlesztésre szorul és az állandóan változó jogszabályi környezet is újabb feladatok elé állítja az önkormányzatot.

A kerület szegényeiért önzetlenül dolgozó Fischer Ágostonról elnevezett Szociális Program bemutatja a jelenlegi ellátórendszer lényegesebb elemeit és eredményeit, továbbá a megfogalmazott rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzésekkel felvázolja a 2017-2019 közötti időszakra vonatkozó szociális területet érintő fejlesztési terveket, javaslatokat.

Gukler Károly Környezetvédelmi Program

Guckler Károly (1858-1923) fontos szerepet játszott a Budai-hegyek erdősítésében és természeti értékeinek megőrzésében. Nevéhez fűződik a Hármashatárhegy újraerdősítése, miután a 19. század végén szinte kiirtották a budai erdőket. Nevét ma is őrzi a Guckler-szikla, a Szépvölgytől Csúcshegyig kanyargó sétaút, valamint a 2016-ban átadott kilátó is.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti az élhető és fenntartható környezet megőrzését és fejlesztését. A kerület 39,7 km² nagyságú területén 126 000 fős lakosság él, akik számára biztosítani kell a városi léttel járó feltételeket – a lakhatást, a közlekedést, intézményi ellátottságot és az egészséges környezetet. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a városfejlesztéssel óhatatlanul együtt jelentkező környezeti konfliktusokat a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és a fejlesztések során a környezetvédelmi szempontokat maximálisan érvényesítse.

Óbuda-Békásmegyer Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programja középtávra, 2015 és 2020 között határozza meg kerület környezetvédelmi stratégiáját, amelynek aktuális része a rövidtávú, 2017-19-es időszakra vonatkozó Gukler Károly Környezetvédelmi Program.

Örlős Endre Egészségügyi Program

Dr. Örlős Endre (1903-1988) a Margit Kórház egykori igazgató sebész-főorvosa, Óbuda díszpolgára. Élettörténete összeforrt Óbuda és a Margit Kórház XX. századi történelmével. Elkötelezettsége Óbuda egészségügye iránt ma is példaértékű Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat számára is.

Az Örlős Endre Program összefogja mindazokat a fejlesztéseket és programokat, amelyeket Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kíván megvalósítani a következő két esztendőben.

Az önkormányzat ezeket a fejlesztéseket összehangolja azokkal a tervekkel, amelyek a Szent Margit Kórházban valósulhatnak meg a következő években részben állami forrásokból az Egészséges Budapest Program elemeiként, részben pedig európai uniós pályázatok segítségével.

Mindezek eredményeként 2-3 éven belül a kerületi egészségügyi ellátó rendszer infrastruktúrája és működése újulhat meg és teremtheti meg a feltételeit az egységes szakmai és minőségi elvekre épülő, magas színvonalú egészségügyi ellátásnak.

További részletes információ az egyes programokról a megujulo.obuda.hu honlapon található.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság