Rendeletek, építési szabályzatok, személyi döntések

Hírek
Közzétéve:

Második fordulóban tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak nem közlekedés célú igénybevételéről szóló rendeletet. Az új szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos ügykörök esetében (pl. egyszerűbb közmű szerelvények, fedlapok cseréje, javítása) az engedélyezést egy egyszerűsített formában lehessen elvégezni, tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben egyszerűbb igénybevételekről van szó. A rendeletalkotás során felülvizsgálatra, egyértelműsítésre került a korábbi szabályozás szerint alkalmazott díjtábla is.

Elfogadták a képviselők a III. kerület új, kerületi építési szabályzatát (KÉSZ), miután annak egyeztetése a végéhez ért. A tervezés még 2015-ben indult, de a kerület mérete és sokszínűsége, a tervezési feladat összetettsége és a változó jogszabályi környezet miatt a teljes dokumentáció, amely magában foglalja a vizsgálatokat, javaslatokat, valamint a jóváhagyandó munkarészeket, 2018 márciusára készült el.
A KÉSZ tervezése kapcsán figyelembe kellett venni a hatályos felsőbb szintű jogszabályokat is. Többek között az új fővárosi településrendezési eszközöket: a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét, valamint a Fővárosi Rendezési Szabályzatot is. A KÉSZ-hez kapcsolódóan az önkormányzat és több terület fejlesztője között településrendezési szerződés került kidolgozásra.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy III. kerület 2018. augusztus 1-jén hatályba lépő új kerületi építési szabályzata módosításának megindítását támogatja, mivel időközben a Fővárosi Önkormányzat megindította a Duna-parti építési szabályzat, a kerület pedig a Mocsárosdűlő területére készülő szabályzat terveztetését. Valamennyi szabályzat módosítása, tervezése a lakosság bevonásával, közösségi tervezés keretében történik.

Továbbra is fenntartja a kerület a római-parti változtatási tilalom elrendeléséről szóló helyi rendeletét. A Római part– Nánási út – Királyok útja –Pünkösdfürdő u. – Duna folyam által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelésének célja, hogy a tárgyi terület szomszédságában elhelyezkedő, a készítés alatt álló Duna-parti építési szabályzat hatálya alá tartozó térséggel összehangolt szabályzat szülessen a teljes partszakasz együtt kezelhetősége érdekében.
Az árvízvédelmi mű konkrét építésének ideje és műtárgyainak végleges nyomvonala még továbbra sem ismert, így ezen üdülőövezeti ingatlanokon folyó építési munkák a változtatási tilalom elrendelése nélkül akadályozhatták ennek a nemzetgazdaságilag kiemelt fontosságú beruházásnak a kivitelezési munkáit.

Első fordulóban tárgyalta a testület a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet-tervezetet is, és azt II. fordulóra alkalmasnak találta. Emlékezetes, hogy a rendelet-tervezet kialakítását az önkormányzat közösségi tervezés keretében, a lakosság bevonásával végezte.

Öt évre szóló együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat az Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő Gázgyár (ASR Gázgyár) vezetésével, hogy az segíti a kerületi gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésében azzal, hogy rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra. Az önkormányzat a Sportegyesületet évente a költségvetéséből támogatásban részesítheti. (A támogatás adása azonban nem kötelező.)

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségéről Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna lemondott, ezért szükségessé vált a társaság élére új ügyvezető választása. A Nonprofit Kft. 100%-ban az önkormányzat tulajdonában van, így a képviselő-testület jogosult a vezető kinevezésére. A képviselők döntése alapján a társaság új ügyvezetője Petrovics Ákos, aki öt évre kapott megbízást.
Rábóczkiné Benkő Zsuzsanna a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal Rendezvényszervezési Csoportját vezeti, és felel a nagy kulturális rendezvények – Óbuda Napja, Óbudai nyár, Advent, valamint a gasztronómiai rendezvények – megszervezéséért és lebonyolításáért.

Ebben az évben is bővül a kerületi térfigyelő kamerák rendszere, ugyanakkor jelentős korszerűsítéseket is végeznek a több éve működő kamerákon és az adatátviteli hálózaton. A testület döntése értelmében 9 db új kamerát telepítenek és 31 db elavult, analóg kamerát cserélnek le korszerű, IP eszközre.

A Szent Margit Rendelőintézet Csobánka téri Kardiológiai szakrendelésén használt közel 20 éves ultrahang-készülék elavult. A berendezést alkalmazó szakorvosok a betegellátás biztonságának veszélyeztetettsége miatt egyre ritkábban alkalmazták az adott berendezést, amely megbízható diagnózisok felállítására már nem volt alkalmas. A rendelőintézet vezetősége új kardiológiai ultrahang-készülék vásárlását javasolta a Csobánka téri szakrendelőbe, melyet a képviselők támogattak, biztosították a szükséges 19 millió forintos forrást. Így a következő hónapokban a jelentős színvonal-emelkedés következik be a békásmegyeri kardiológiai rendelésen.

A Képviselő-testület új rendeletet alkotott a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól. Az új szabályozás hatálya a természetvédelmi területek és a faültetvények kivételével kiterjed a III. kerület közigazgatási területén lévő minden köz- és magánterületre. A rendelet célja, hogy Óbuda-Békásmegyeren hatékonyan valósuljon meg a zöldterület fejlesztése, a károsodás megelőzése, elhárítása, valamint a zöldfelület növényállományának pótlása biztosítva legyen.
Ezentúl közterületet érintő munkálatok során, ha a növényzet károsodása várható, a kérelmező köteles az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetni, ennek elmulasztása esetén bírsággal sújtható. Az új jogszabály szerint magánterületen lévő fás szárú növényt kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad. Az engedély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztályán nyújtható be. A kivágott fák pótlásának határideje egy év.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2018. augusztus 1-től 2023. július 31-ig tartó öt évre meghosszabbítja Harsányi Mária megbízatását az Óbudai Társaskör élén. Harsányi Máriát a jelölés során egyhangúan támogatta az intézmény alkalmazotti közössége, közel 30 éve vesz részt a Társaskör munkájában, az elmúlt 10 évben vezetőként.

A képviselők megszavazták a teljes kerület akadálymentességi felmérését és ennek alapján a mozgásukban korlátozott emberek közlekedését biztosító térkép elkészítését, és naprakészen tartását. A kerekesszékkel közlekedők számára nem ismeretlen a Route4U nevű alkalmazás, mely a világ számos városában, köztük Budapest belsőbb kerületeiben nyújt ingyenesen támpontot az akadálymentes útvonalak megtalálásában. A fejlesztést követően ezentúl Óbuda-Békásmegyeren is gyorsan, és felhasználóbarát módon készíthető akadálymentes térkép, mely megkönnyíti a kerekesszékkel közlekedők hétköznapjait.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság