Tájékoztatás a tavalyi, Gyermekmenza Kft. által szolgáltatott étel okozta tömeges megbetegedés ügyében

Hírek
Közzétéve:

A Gyermekmenza Kft. ügyével kapcsolatban több sajtómegkeresés érkezett az önkormányzathoz. A részletek ismertetése előtt fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat sem gazdasági, sem politikai érdekeltségű sajtónyomásra nem hajlandó veszélyeztetni a kerület több ezer gyermekének biztonságos étkeztetését. Meghozott felelős döntése az itt élő családok érdekeit szolgálja.

Mint ismeretes tavaly tömeges ételmérgezés gyanúja miatt vizsgálat indult a Gyermekmenza Kft. ellen, amely több kerületi iskola és szociális intézmény közétkeztetését látja el. A hatósági vizsgálatok több apró szabálytalanságot tártak fel és határozatban elmarasztalták a Szolgáltatót. A közétkeztetést végző cég kifogással élt a határozatban szereplő ételmérgezés tényével kapcsolatban, és jogi úton próbált érvényt szerezni ennek. Keresetét a bíróság elutasította és 450 000 forint pénzbírságot szabott ki büntetésül. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ügyben sem az elsőfokú, sem a másodfokú Hatóság határozatai nem tartalmaztak végrehajtandó helyesbítő tevékenységet!

Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát a Gyermekmenza Kft. levélben tájékoztatta, hogy a bíróság elutasította keresetét és a jelen jogi környezetet figyelembe véve nincs lehetőségük további jogorvoslatra. Az önkormányzat ezek után levélben fordult a Szolgáltatóhoz, melyben teljes körű tájékoztatást kért az ügyben. Tájékoztatásuk szerint, mely tartalmazta az ügyre vonatkozó hatósági határozatokat, a lefolytatott ellenőrzések jegyzőkönyveit, a Gyermekmenza Kft. részletes beszámolóját és az általuk lefolytatott akkreditált laborvizsgálatok dokumentációit. Mindezek alapos áttanulmányozása és szerződés körülményeinek, felbontása következményeinek számbavétele után döntött úgy az önkormányzat, hogy nem bont szerződést a Szolgáltatóval.

A döntés indokai részletesen a következők voltak:

Az önkormányzat a Gyermekmenza Kft.-vel kötött szerződése szerint, akkor van lehetőség felmondani a szerződést, ha a megállapított jogsértésre vonatkozó helyesbítő tevékenységet nem teljesíti időre a Szolgáltató. Amennyiben a Hatóságok határozatai a szolgáltatás felfüggesztését vagy megszüntetését írta volna elő, az önkormányzat nem mérlegelt volna. A Gyermekmenza  ügyében, mint ahogy fentebb olvasható, a Hatóság nem írt elő végrehajtandó helyesbítő tevékenységet!

A Gyermekmenza Kft. ennek ellenére  az elmúlt egy év során, a 9 ellenőrzés alkalmával megállapított kisebb szabálytalanságokat azonnali hatállyal, még a határozatok megszületése előtt kijavította. Továbbá a Szolgáltató a hatóságokkal folyamatos  együttműködést tanúsított, belső ellenőrzést is lefolytatott, minden ott dolgozó székletvizsgálatát is elvégeztette (mind negatív eredménnyel zárult), elrendelte saját hatáskörben a konyhai felületek, eszközök fokozott fertőtlenítését, a jogszabály előírásokon lényegesen túlmutató ételkezelési szabályokat léptetett életbe, több akkreditált laborvizsgálatot is végeztetett, mindezt saját költségére.

A Szolgáltató mindezeken felül az évente rendszeresen kiküldött intézményi elégedettségi kérdőívet is bemutatta. A kérdőívet hat intézményben töltötték ki, ami összesen 1491 fogyasztó megelégedettségét reprezentálta. Öt intézmény visszajelzése szerint elégedett a szolgáltatással mind általánosan, mind pedig a kérdőív egyes kérdéseit figyelembe véve is és csupán egy intézmény válaszai voltak ellentmondásosak.

A döntés indoka volt az is, hogy a szerződés felbontásával járó kockázatot sem kívánta vállalni az önkormányzat. A Gyermekmenza Kft. tudniillik egy konzorcium tagja, így vele önállóan nem lehet szerződést bontani, csak a másik résztvevővel (amely a kerület többi intézményében nyújt közétkeztetési szolgáltatást) egyidejűleg. Ennek következménye az lenne, hogy egy új szolgáltatóval történő megegyezésig (azaz a közbeszerzési eljárás lefolytatásig) az összes kerületi menzás gyermek étkeztetése ellátatlan maradna, ráadásul a szerződésbontás következtében a másik fél kártérítési igénnyel is felléphet az önkormányzattal szemben, ami milliárdos nagyságrendű is lehet.

Az önkormányzat döntésével tehát elsősorban a szolgáltatás zavartalanságát, az ellátást igénybevevők biztonságát kívánja fenntartani, mindezt úgy, hogy lehetőleg kiküszöbölje a plusz költségeket, amelyek közvetlenül az önkormányzat költségvetésére, közvetve pedig az itt élőkre róhatnak terheket.  Elmondható, hogy ez a cél vezérli akkor is az önkormányzatot, amikor az intézményi étkeztetés költségének kb. 15 százalékát átvállalja a kerületi gyermekek szüleitől, valamint a normatív (állami) támogatásokon felül további kedvezményeket (étkezéstérítési támogatás néven biztosít a rászoruló családoknak. Évek óta gondoskodik az iskolai szünetekben történő étkeztetés megszervezéséről nemcsak a törvényi előírás szerinti hátrányos helyzetű gyermekek, hanem minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú számára. A tavalyi évben 9000 adag ebéd került kiosztásra a nyári szünet ideje alatt a napközis táborokban és a kerület két oktatási intézményében.

Ezen kívül több étkeztetési tevékenységet ellátó egyházi és civil szervezetet támogat jelentős összeggel a gyermekéhezés megelőzése és a szociálisan rászoruló családok megsegítése érdekében.

Az Összefogás Óbudáért Egyesület önkéntesek és nyugdíjasok közreműködésével 2013 márciusa óta három helyszínen kb. 180 kisiskolás reggeliztetését és tízóraival való ellátását végzi hétfőtől péntekig, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek jól lakottan érkezzenek az iskolába.

A Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány hétköznaponként korrepetálással egybekötött vacsorát biztosít 20-25 fő hátrányos helyzetű fiatalnak.

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány által nyújtott étkeztetés a kerületben 2 helyszínen a hét 5 napján valósul meg. A kiosztott, körülbelül 600 adag vegetáriánus meleg egytálétel, kenyér, gyümölcs sok családnak nyújt nélkülözhetetlen segítséget. Az évente két alkalommal (Gyermeknap, karácsony) megrendezett nagyszabású kerületi ételosztásokon pedig az ebéden kívül tartós élelmiszer csomagot is kap 800 fő.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „Mindennapi kenyerünk” elnevezésű 2014 októberében indult programjának köszönhetően havonta 100-120 erre a célra szolgáló bérlettel rendelkező rászoruló kedvezményesen (1 kg-ot 140 Ft-ért) vásárolhat kenyeret.

Az önkormányzat minden év októberében több mint 40 millió forint ráfordítással burgonya akciót szervez, mely keretében 360 tonna élelem kerül kiosztásra kedvezményes áron.

Két kerületi fenntartású szociális intézmény is végez heti rendszerességgel élelmiszerosztást ellátottjai részére, akik az Élelmiszerbank által felajánlott termékekből (hús, tejtermék, konzerv, stb.) álló csomagot vihetik haza csütörtökönként.

A Gyermekmenza Kft. ügyében a Hatósági ellenőrzések jegyzőkönyveit alaposan áttanulmányozva, illetve az tárgyban született összes dokumentációt és körülményt figyelembe véve megállapítást nyert, hogy a cég megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt az óbudai fogyasztók számára. A Szolgáltató tevékenységét továbbra is szakhatóságok felügyelik, valamint belső ellenőrzési rendszerük is az étkezők biztonságát szolgálják. Az ügy kapcsán további intézkedésképpen az önkormányzat a Szolgáltató folyamatos és azonnali tájékoztatási kötelezettségét szerződésben rögzíti, valamint az intézményi vezetőktől, az intézményekbe járó gyermekek szüleitől beérkező esetleges panaszokat azonnali hatállyal kivizsgálja.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság