Tervek és fejlesztések – üléseztek a képviselők

Hírek
Közzétéve:

2005-ben készült el és a 2009-ben vizsgálták felül először azt a koncepciót, mely a szociálisan rászorulók részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat határozza meg. A kötelező újabb aktualizálása már 2013-ban megkezdődött, ám az elmúlt közel három évben a szociális területen lezajló folyamatok, a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az ágazat állami finanszírozásának évről-évre csökkenő mértéke miatt, a felülvizsgálat időszaka a tervezettnél hosszabbra nyúlt. A Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály a kerületi civil, egyházi és önkormányzati szervezetekkel közösen áttekintette – a lakosság számának és korösszetételének megfelelően – a szolgáltatások iránti igényeket, és mindezek ismeretében kidolgozta az új koncepciót és annak ütemtervét. A testület a helyhatóság Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadta.

A nyári időszakban hamarosan a Csillaghegyi Közösségi Ház is beleilleszti kulturális kínálatába a filmvetítéseket, (ehhez azonban az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti tervének módosítása is szükséges). Rossz idő esetén a színházterem, jó időben pedig az udvar lesz a vetítések színhelye.

testületi1

A kerületi társasházak és lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez, felújításának támogatásához az önkormányzat a 2016-os költségvetésben 43 millió forintot különített el. Miután lezárultak a társasházak felújításának pénzügyi támogatását célzó pályázatainak bírálati szakasza, a nyár végén elindítható az energetikai beruházásokat támogató konstrukciója is. Tekintettel arra, hogy a pályázati feltételek szigorodtak, indokolt több idő áll a pályázók rendelkezésére a megfelelő színvonalú pályázati dokumentáció összeállításához. A most elfogadott rendelet módosítása biztosítja a pályázati eljárást lebonyolító Városfejlesztő Kft. részére a benyújtási határidő meghatározását.

Fontos, hogy az energetikai korszerűsítési pályázatokban szereplő beruházások energiamegtakarításának összehasonlíthatósága érdekében energetikai koncepcióval vagy épületenergetikai számítással kell alátámasztani az energiamegtakarítás mértékét. (Az önkormányzati támogatás nem csak azokat a társasházakat illetve lakásszövetkezeteket támogatja, amelyek nyertek állami támogatást, hanem a pusztán banki hitelből megvalósuló beruházásokat is.)

Ez év márciusában létrejött egy munkacsoport, hogy számba vegye az önkormányzat lakásgazdálkodásával kapcsolatos főbb problémákat és célkitűzéseket határozzon meg a következő időszak lakáspolitikájára vonatkozóan. Megállapítása szerint új lakáskoncepció kidolgozása egyelőre nem indokolt, csak az új alapelvek lefektetése és a rendeleti szabályozás aktualizálása szükséges. A fő célkitűzés az önkormányzati bérlakás állomány csökkenésének megakadályozása volt, ezért a képviselő-testület 2016. május 20-i ülésén már döntött a bérlakások értékesítésének leállításáról.

A bérbeadás elsődleges jogcíme továbbra is a lakáspályázat, melyet kibővítettek kizárólag fiatal házasok számára kiírható lakáspályázattal. Az illegális lakáscserék visszaszorítása érdekében a rendeletmódosítási szerint már nem lehet hozzájárulni a cseréhez, ha a tulajdonjog megszerzésétől 2 év nem telt el, illetve a lakásbérleti jogviszony megszüntethető, ha a volt bérlő tulajdonjoga 60 napon belül nem kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

A jogcímnélkülivé vált lakáshasználók helyzetének rendezése érdekében bevezetésre került, hogy ha a hátralék rendezésére a lakáshasználó jövedelmi viszonyai alapján nincs reális lehetőség, azonban együttműködik a lakhatási problémáinak rendezése érdekében, akkor másik lakáshoz juthat méltányossági szempontok alapján. A célkitűzések között az is szerepel, hogy meg kell szüntetni az élethosszig tartó, kedvezményes lakbérfizetés mellett történő bérlakás használatot.

A képviselőtestület Pőcze Mártát nevezte ki az Óbudai Platán Könyvtár intézményvezetői posztjára öt éves határozott időtartamra. Pőcze Márta 2004-óta az Óbuda Platán könyvtár munkatársa, nyolc éve az intézmény igazgatóhelyettese.

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata átveszi a fővárostól a békásmegyeri Ezüsthegy u. 16. szám alatti, korábban könyvtárként működő épület fenntartását, hogy az Óbudai Platán Könyvtár fiókkönyvtára a Békásmegyeri Közösségi Házból felújítás után oda költözhessen. A Fővárosi Önkormányzat korábban már hozzájárult az épület ingyenes használatba adásához, ezt most a kerület képviselő-testülete is elfogadta.

Zichy kastély északi szárnyának hasznosítása már régóta foglalkoztatja a kerület vezetését. A képviselők most arról döntöttek, hogy a Hello Wood design stúdió veheti birtokba a kastély eddig kihasználatlan részét, hogy Óbuda, Budapest kulturális térképén egy újabb, fontos és városi léptékben is meghatározó helyszínnel gazdagodjon, mely a városlakók mentális térképére is felkerül. A projekt megvalósításával egy olyan eseménytér, kreatív műhely jöhetne létre, mely egyrészt erősíti az óbudai lakosok identitását és otthont adna egy ma már nemzetközileg is elismert és jelenleg is dinamikusan fejlődő kezdeményezésnek. A Hello Wood az általa szervezett eseményeken építészeti, művészeti, tudományos és design területeket integrál, közösséget épít és tehetséget gondoz. Alkotásaik fából készülnek és közös jellemzőjük, hogy a társadalmi szerepvállalás és a művészetek összefonódása nem hiányozhat belőlük.

A testület ülésén a képviselők tájékoztatást kaptak a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) közleményéről, amelyben a BÖSZ állást foglal az iskolák önkormányzati fenntartása mellett. Mint írják: „A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége nem támogathat egy olyan átszervezést, amely a jövőben nem számít az önkormányzatok együttműködésére az iskolák fenntartásában és működtetésében.”

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság