A gyermek nevének megállapítása

Szolgáltatás indítása

Írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve hivatalból folytatandó az eljárás

Benyújtandó dokumentumok

  • születési anyakönyvi kivonat

Eljáró szerv

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Egyéb információk

A jegyző a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha a szülői felügyeletet közös gyakorló együtt élő vagy különélő szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a jegyző felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, tárgyalást tart a szülők megállapodásának elősegítésére. A tárgyalás eredményeként a szülők döntése alapján, eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről.

A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. Ha a szülők nem kötettek házasságot, a gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán viselt nevét, ha azt az anya a házasságra utaló toldással viseli. A gyermek családi névként szüleinek összekapcsolt családi nevét is viselheti, akkor is, ha a szülők a házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták össze vagy a szülők nem kötöttek házasságot. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

Ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja és felhívás ellenére a gyermek utónevét – a felhívás közlésétől számított harminc napon belül – nem határozza meg, a gyermek utónevét a jegyző állapítja meg.

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

  1. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról