Óbudai gyógyszertámogatás

Annak a szociálisan rászorult személynek, aki az Szt. 49. §-ban szabályozott közgyógyellátásra való jogosultsággal nem rendelkezik és az alább feltüntetett egyéb feltételeknek megfelel, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében települési támogatásként óbudai gyógyszertámogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapítható meg.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket, felnőtt tápszereket, inkontinencia termékeket tartalmazó háziorvosi igazolást, továbbá a kezelőorvos által javasolt és a forgalmazó által beárazott, a kihordási időt is tartalmazó egyéb gyógyászati segédeszközre vonatkozó igazolást (a továbbiakban együtt: elismert gyógyszerköltség).

A gyógyszertámogatás havi összege 10 000 Ft, de legfeljebb 15 000 Ft, ha

a) egyedül élő személy esetében, továbbá ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él, ahol a havi jövedelme vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 000 Ft-ot, valamint az elismert gyógyszerköltsége és gyógyászati segédeszköz költsége együttesen (a továbbiakban: gyógyító ellátás költsége) eléri a jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem 7%-át,

b) egyedülálló, nem egyedül élő személy vagy családban élő személy esetében, ha a havi jövedelme vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150 000 Ft-ot, valamint az elismert gyógyító ellátás költsége eléri a jövedelme vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 10%-át.

A gyógyszertámogatás összege a havi gyógyító ellátás költségének a havi jövedelemhez viszonyított arányában kerül megállapításra.