Óbudai gyógyszertámogatás

Annak a szociálisan rászorult személynek, aki az Szt. 49. §-ban szabályozott közgyógyellátásra való jogosultsággal nem rendelkezik és az alább feltüntetett egyéb feltételeknek megfelel, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében települési támogatásként óbudai gyógyszertámogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapítható meg.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket, felnőtt tápszereket, inkontinencia termékeket tartalmazó háziorvosi igazolást, továbbá a kezelőorvos által javasolt és a forgalmazó által beárazott, a kihordási időt is tartalmazó egyéb gyógyászati segédeszközre vonatkozó igazolást (a továbbiakban együtt: elismert gyógyszerköltség).

A gyógyszertámogatás havi összege
a)egyedül élő személy esetén, továbbá ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él, ahol a jövedelem nem haladja meg a 155.000,- Ft-ot, valamint az elismert gyógyszerköltsége eléri a jövedelem 7 %-át, 10.000,-Ft,
b)nem egyedül élő személy esetében, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 130.000,- Ft-ot, valamint az elismert gyógyszerköltsége eléri a családjában az egy főre jutó jövedelem 10 %-át, 10.000,- Ft,
de legfeljebb az elismert gyógyszerköltség összege.