Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk!

A járványügyi készültségre tekintettel  felmerülő kérdéseiket telefonon 437-8985 központi számon, vagy az ügyintézőknél megadott mellékeken, illetve emailben tehetik fel. Az osztályon a személyes ügyfélfogadás jelenleg szünetel.

Vásárlók könyvét hitelesítésre az Ügyfélszolgálati irodán kérjük leadni.

A Hivatal járványügyi készültség idejére alatti ügyfélfogadási rendjéről az alábbiakban tájékozódhatnak: https://obuda.hu/blog/ugyintezes_idopont/ugyfelszolgalat/

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, mint például vendéglátás, élelmiszer forgalmazás.

A kereskedelmi tevékenység formái lehetnek:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, (székhely szerinti jegyző jár el)
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
h) csomagküldő kereskedelem,            (székhely szerinti jegyző jár el)
i) automatából történő értékesítés,       (székhely szerinti jegyző jár el)
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés (székhely szerinti jegyző jár el).

 

 

Szükséges mellékletek:

 1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímét (bérlet stb.)  igazoló okirat.
 2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 3. Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 4. Szeszes italt is forgalmazó, 0-24 órában nyitva tartani kívánó kiskereskedelmi egységek esetében: nyilatkozat 22 és 06 óra közötti  szeszes ital forgalmazás tilalmának a tudomásul vételéről.
 5. Társasházban nyíló üzletek esetében szeszes ital forgalmazásához, illetve 22.00.-06.00. óra közötti zeneszolgáltatás nyújtásához a társasházi közgyűlés hozzájáruló nyilatkozata.
 6. Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetében az országos településrendezési és építési körülményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhely biztosítását igazoló dokumentum (parkolóhely biztosítás).

+ Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság akkor hitelesít, ha az elektronikusan megtett bejelentés hiánytalan.

Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés esetében a tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható.

Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentés megtételének tényéről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hatóságok is értesítést kapnak, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kereskedő bejelentés-köteles tevékenységet végez bejelentés nélkül, ill. az adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta  50.000 Ft. bírságot szab ki a 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján.

 

A kereskedő a tevékenység megszüntetését köteles bejelenteni!

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,
 4. 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról,
 5. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 33/2008. (VI. 30.) Önk. rendelet
 6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.