Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatók nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújtható.

 

A bejelentéshez szükséges adtok:

  1. a) a szolgáltató neve, címe, statisztikai számjele,
  2. b) a szálláshely megnevezése, címe, típusa (altípusa),
  3. c) a szálláshely minősítése [8. § (2) bek.],
  4. d) az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
  5. e) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat,
  6. f) az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) száma; diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
  7. g) a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának ténye,
  8. h) a szolgáltatás megkezdésének időpontja.

 

Szükséges melléklet:

Vásárlók Könyve

Az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat

 

A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolvány kerül kiállításra.

A szolgáltató az adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését köteles nyolc napon belül bejelenteni!

 

Vonatkozó jogszabályok:

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.