Szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

Szálláshely szolgáltatás nyújtását be kell jelenteni a jegyzőnél.

Szálláshely típusok:

 • Szálloda
 • Panzió
 • Kemping
 • Üdülőház
 • Közösségi szálláshely
 • Egyéb szálláshely
 • Magán szálláshely
 • Falusi szálláshely

Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete tartalmazza.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az irányadó 239/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek. Az ennek való megfelelést a nyilvántartásba vételi eljárás során a Kereskedelmi Hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi.

 

A nyilvántartásba vétel lépései
 1. lépés: – az NTAK regisztráció elvégzése
A Kr.  5. § (3) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel – ennek érdekében a szálláshely-szolgáltatónak elektronikus úton regisztrálnia kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen.

További információ: https://info.ntak.hu/regisztracio

Az Magyar Turisztikai Ügynökség a maximum 8 szobával és pótágyakkal együtt maximum 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást, amelyen keresztül a napi adatszolgáltatás könnyen és gyorsan teljesíthető. A szoftver az adott szálláshely NTAK-regisztrációja során ingyenesen igényelhető az NTAK felületén.

További információ: https://info.vendegem.hu/

A regisztráció során ki kell pipálni, hogy (még) nem rendelkezik önkormányzati nyilvántartási számmal!

 

2. lépés: – a szálláshely-minősítés elvégzése

A Kr. 4. § (1) bek., ill.  5. § (3) bekezdése értelmében – 2022. január 1. napjától – szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely érvényes szálláshely-minősítéssel rendelkezik, továbbá amely megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.

2.1.     regisztráció szálláshely-minősítésre (https://www.szallashelyminosites.hu/)

2.2.      önellenőrzés elvégzése a weboldalon található kritériumrendszer alapján

2.3.       kérelem beküldése (fotók csatolásával) a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. -hez (röviden:MTMT)

2.4.       az MTMT rövid időn belül (max. 15 nap) helyszíni szemlét tart, jegyzőkönyvet vesz fel (az NTAK regisztrációs számot kérik a helyszíni ellenőrzés során!)

2.5.       az MTMT az üzemeltetőnek küldi a határozatot a minősítésről

 

 1. lépés: – a bejelentés megtétele a jegyző felé

Bejelentés beküldése az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) Ügyfélkapus belépéssel:

Címzett: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata / Ügyindítás / Ipar-Kereskedelem ágazat / Üzleti tevékenység ügytípus / Szálláshely ügytípus / Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Fontos! Amennyiben nem magánszemélyként jár el, akkor a bal felső sarokban használja a Szerepkörváltás (cég nevében, egyéni vállalkozóként…) funkciót!

Segítség a kitöltéshez (fejezetek: előlap, főlap):

– előlap: beküldő adatai.

 • Az elektronikus kapcsolattartást alul engedélyezni kell, e-mail címet meg kell adni.
 • Az eljárás illetékmentes

– főlap:

 1. Bejelentés jellege: új szálláshely
 2. Szolgáltatás célja: üzleti / nem üzleti típus

III. Szolgáltató adatai: értelemszerűen kitöltendő

 1. Szálláshely adatai: értelemszerűen kitöltendő

típus: szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, kikötő, egyéb szálláshely, magánszálláshely, magánszálláshely (falusi), egyéb szálláshely (falusi)

szobák és ágyak száma: a szoba és ágy fogalmának tisztázásához szintén segítséget nyújt a Kr. 2. §-a

 1. Szolgáltatás kezdete: értelemszerűen kitöltendő

VI: Tulajdonos adatai: értelemszerűen kitöltendő

VII. A bejelentéshez csatolt mellékletek: bejelölendő

Következő lépés: Ellenőrzések futtatása

Következő lépés: További műveletek – Űrlap lementése (javasolt!), majd Űrlap beküldése

Az utolsó fázisban a szükséges dokumentumok csatolandóak.

Kötelezően csatolandó:

 1. szálláshelykezelő szoftver (NTAK regisztráció) meglétét igazoló dokumentum (Kr. 6.§. (2) bek. d))
 2. a szálláshely-minősítéséről szóló határozat (Kr. 6.§. (2) bek. e))
 3. helyszínrajz (Kr. 6.§. (1) bek. d))
 4. Amennyiben releváns, akkor csatolandó a bérleti szerződés, a haszonélvező hozzájárulása és a tulajdonosi hozzájárulás.

 

A szálláshely ellenőrzésére jogosult hatóságok:

Bp., Főváros Kormányhivatala I. II. III. ker. Népegészségügyi Intézete

Ha a szálláshelyen élelmiszer előállítás, feldolgozás is történik: Pest Megyei Kormányhivatal Élemiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága,

10 fő feletti befogadó képesség esetében: tűzvédelmi szakhatóság,

Építési Hatósági

Eljárási határidő: 15 nap.

Az adatváltozást ill. a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni!

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

– fogadott vendégek száma,
– a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

 

Vonatkozó jogszabályok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról, a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet