Bejelentésköteles ipari tevékenységet folytató telepek nyilvántartásba vétele

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

Amennyiben az ügyhöz jogszabály:

igazgatási-szolgáltatási díj megfizetési kötelezettséget írt elő (pl: telep-bejelentés és telep engedély 5000,-Ft), azt az ügy megindításával egyidejűleg Bp. Főv. III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által vezetett 12001008-01330317-00100007 számú számlaszámra történő utalással teljesítheti.

Közleménybe minden esetben tüntesse fel, az ügyfél nevét és hogy az eljárás típusát!

A befizetés igazolásához csatolja a kérelemhez az átutalást teljesítő bank felülhitelesített bizonylatát.

 

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges. Az  57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek esnek bejelentési kötelezettség alá. A bejelentett telepekről a jegyző interneten közzétett nyilvántartást vezet.

 

 

Szükséges mellékletek:

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet   stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével).

2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

3. Társasházban nem lakás céljára szolgáló helységben bejelentés-köteles ipari tevékenység gyakorlásához csatolni szükséges  a társasházi közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatát is.

A bejelentett ipari tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható, amennyiben a telep üzemeltetője a bejelentését hiánytalanul tette meg. Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Hatóság hivatalból vizsgálja, hogy a bejelentett ipari tevékenység a helyi építési szabályzata szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység folytatható-e, ezért célszerű a bejelentés előtt fentiekről tájékozódni.

A hiánytalanul megtett bejelentés tényéről a hatóság igazolást állít ki és a telepet nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vételről a hatóság a R.-ben meghatározott hatóságokat is értesíti, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

Az telep üzemeltetője a bejelentett adatokban bekövetkezett változást, valamint a telep megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni!

 

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendéről és a bejelentés szabályairól,

20/2018. (VI.26.) Önkormányzati Rendelet a Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatáról (OBÉSZ)
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.