Kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kiadása

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), az e-papírral (https://epapir.gov.hu/) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

https://obuda.hu/blog/igazgatas/tajekoztatas-e-ugyintezesrol-kereskedelem/

 

NEM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES A VENDÉGLÁTÁS, ÉLELMISZER FORGALMAZÁS 2009. IX.29. óta, lásd Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele

 

 

Bizonyos kereskedelmi tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. Az alábbi termékek kizárólag üzletben és működési engedély birtokában forgalmazhatók a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján:

  1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
  2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
  3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
  4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
  5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
  6. nem veszélyes hulladék;
  7. „Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

 

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat
– Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
– Közös tulajdonban álló ület esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi.

A működési engedély kiadására vonatkozó eljárási határidő: 25 nap, melybe a szakhatósági eljárás ideje beleszámít.

 A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

 

Vonatkozó jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.