Magánfőzés bejelentése (saját célú házi párlatfőzés)

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.

Kérjük, a bejelentéssel, bevallásokkal kapcsolatos segítségért és részletes információkért forduljanak a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztályának ügyintézőjéhez, aki készséggel áll rendelkezésükre!

Bejelentés desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzésről magánfőzés esetében

KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZŐK:

Őri Éva (adónyilvántartási és könyvelési csoportvezető)
Telefon: +36 1 436 7171