Növényvédelmi ügyek, gyommentesítés

Allergén, pollent szóró gyomnövények irtásának elmulasztása

A Parlagfű elleni védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani

Egyéb, allergén gyomnövények elleni védekezés

Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja értelmébena föld használója köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelés, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módón veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és természet védelmét.

Amennyiben a földhasználó (ingatlantulajdonos, vagy használó) ezen gyomnövények virágbimbójának kialakulását nem akadályozza meg, ezért az emberi egészség veszélybe kerül (pollenszórás megtörténik), ellene hatósági eljárást kell indítani és a gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha a megadott határidő eredménytelenül telik el, úgy közérdekű védekezést rendel el a hatóság a mulasztó költségére és veszélyére és részére növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfű-bejelentés

Az eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. Ügyfélként hivatalos úton panaszt az alábbi módok egyikén lehet tenni:

– postai úton (1033 Budapest, Fő tér 3.) megküldve Budapest Főváros III. ker. Polgármesteri Hivatala részére,

– személyesen leadva az Ügyfélszolgálati Irodánkban (1033 Budapest, III. Harrer Pál utca 2.)nyitvatartási  időben,

– ügyfélkapun, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalának KRID azonosítója: 506036967, erre lehet beküldeni a beadványt

Telefonon, e-mail-en jelezni lehet, de nem minősül hivatalos panaszbejelentésnek. Telefonon, e-mail-en történő jelzés esetén a jelzőt nem illetik meg az ügyféli jogok.

Egyéb, nem allergén gyomnövények elleni védekezés

Jogszabályi háttér:  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 51/2018(XII.17.) önkormányzati rendelete

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelőt, hogy az ingatlana előtti közterületet tegye rendbe, végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb összegyűjtését, és ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.

Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítási napokon a szemétgyűjtő mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsákokba összegyűjtött zöldhulladékot a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság elszállítja, egyéb módon (kötegben, jelöletlen zsákokban) a magáningatlanoknál kitett zöldhulladék nem kerül begyűjtésre, illetve elvitelre.

Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a minket körülvevő lakókörnyezetünk gondozását, rendbetételét.