Avar és kerti hulladék égetés

Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII.10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A § (1) bekezdés d) pontja értelmében tilos Budapest közigazgatási területén belül avart és kerti hulladékot égetni, azt

  • elsősorban helyben komposztálni kell,
  • másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket a levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben 2013. január 1-től

Budapest Főváros Kormányhivatal III. Kerületi Hivatala jár el első fokú hatóságként.

Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.
Postacím: 1300 Budapest, Pf. 332
Telefon: 437-8832
Budapest Főváros Kormányhivatal honlapja: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest