Óbudai betegápolási díj

Óbudai betegápolási díjra (a továbbiakban: betegápolási díj) jogosult az a nagykorú személy, aki olyan tartósan beteg, 18. év feletti, ápolásra szoruló házastárs, élettárs, testvér, egyenesági rokon gondozását, ápolását végzi, és

a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 80.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg,
b) az ápolt tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel nem rendelkezik,
c) más, az ápolttal együtt élő személy nem képes az ápolási feladatot ellátni, és
d) az ápolt III. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik.

Ápolásra szorul az a tartós beteg, aki mások személyes segítségére szorul
a) táplálkozás,
b) tisztálkodás,
c) öltözködés,
d) illemhely használata,
e) eszközök használata,
f) terápia-követés,
g) tájékozódás,
h) kommunikáció,
i) érzékszervi funkciók,
j) egészségügyi ellátás,
k) felügyelet
terén.

A betegápolási díj összege 40.000,- Ft/hó (nettó 36.000,- Ft/hó).

A betegápolási díj iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.