A haláleset helye szerint illetékes önkormányzat abban az esetben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeit köteles megtéríteni!

Amennyiben nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségeit hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti.