Óbudai jövedelempótló támogatás

Óbudai jövedelempótló támogatásra (a továbbiakban: jövedelempótló támogatás) jogosult, aki:
a) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket,
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti és a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 2 évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 180 nap időtartamig együttműködött vagy 180 nap keresőtevékenységet folytatott,
c) pályakezdő álláskeresőként kérelmét a tanulmányai befejezését követő 3 hónapon belül benyújtja,
továbbá saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, valamint keresőtevékenységet nem folytat.

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében, továbbá ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él, a 35.000,- Ft-ot,
b) családban élő személy esetében a 30.000,- Ft-ot.
A jövedelempótló támogatás összege 25.000.-Ft/hó.

A pályakezdő álláskereső kivételével jövedelempótló támogatásra egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

A jövedelempótló támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A jövedelempótló támogatásra jogosult egészségkárosodott személy az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központtal (továbbiakban: Központ) köteles együttműködni.
A jövedelempótló támogatásra jogosult pályakezdő álláskereső a Központtal, valamint az állami foglalkoztatási szervvel köteles együttműködni.

A jövedelempótló támogatásra jogosult, a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek az állami foglalkoztatási szervnél kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

A támogatás egészségügyi szolgáltatásra és helyi személyszállítási kedvezményre nem jogosít!

A munkába állás megkönnyítéséhez egyösszegű jövedelempótló támogatás állapítható meg a Központ javaslata alapján annak az aktív korú álláskereső személynek, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 hónapja nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel és a Központtal együttműködik, továbbá akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 51.300,- Ft-ot.

Az egyösszegű jövedelempótló támogatás iránti kérelmet – a szükséges mellékletekkel együtt – formanyomtatványon kell a Központhoz benyújtani. A kérelmet, javaslatával együtt a Központ továbbítja a Főosztályra.