Temetési támogatás

Rendkívüli települési támogatás keretében temetési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

A temetési támogatás iránti kérelmet a temetési számla kiállításától számított 3 hónapon belül, vagy az elhunyt személy halálát követő 4 hónapon belül kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson túl az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát.