Óbudai hátralékkezelési támogatás

Az önhibáján kívül közüzemi hátralékot felhalmozó háztartás vagy személy részére Óbudai hátralékkezelési támogatásként  egyidejűleg vagy rendszeres, vagy egyösszegű hátralékkezelési támogatás nyújtható.

Rendszeres hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak az adósságot felhalmozó személynek , akinek a háztartásában a támogatás megállapításakor az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

a)     egyedül élő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él a 150 000 Ft-ot,

b)    nem egyedül élőknél a 110 000 Ft-ot.

A rendszeres hátralékkezelési támogatásra jogosult a fentieken túl az adós,

a) aki az adóssága rendezésére az adósságkövetelés jogosultjával részletfizetési megállapodást köt és
b) akinek a kezelendő adóssága nem haladja meg a 768.000.-Ft-ot, valamint
c) aki az alábbi lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik
ca)       ha a háztartásban egy személy él 60 m²,
cb)      ha a háztartásban két vagy három személy él 80 m²
cc)      ha a hátratásban három személynél több él 80 m² és minden további személy után 5-5 m², vagy

d) aki önálló lakóház esetén a benne élők számától függetlenül 100 m2-t meg nem haladó ingatlanban lakik.

A rendszeres hátralékkezelési támogatás összege megegyezik a részletfizetés havi összegének 60 %-ával, de legfeljebb havonta 20.000.-Ft.

A megállapított rendszeres hátralékkezelési támogatás az adósságkövetelés jogosultjához kerül átutalásra.

Amennyiben az adós részére a rendszeres hátralékkezelési támogatás megállapításra került, köteles a Lakásügyi Főosztályon a támogatás folyósításának időszaka alatt havonta egy alkalommal személyesen az adott havi, a támogatással érintett szolgáltató felé befizetett közüzemi számláját, valamint a részletfizetés önkormányzati támogatáson túl fennmaradó havi összegének befizetéséről szóló bizonylatát a befizetési határidőt követő 10 napon belül bemutatni

Amennyiben együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,  a rendszeres hátralékkezelési támogatás tovább nem folyósítható.

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság egyösszegű hátralékkezelési támogatást állapíthat meg azoknak az adósságot felhalmozó személyeknek, akiknek a háztartásában a támogatás megállapításakor az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

a) egyedül élő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él, a 1200 000 Ft-ot,

b) nem egyedül élőknél a 90 000 Ft-ot.

valamint a fentiekben ismertetett lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik.

Az  egyösszegű hátralékkezelési támogatás összege legfeljebb 100.000,-Ft.

Amennyiben az adós részére az egyösszegű támogatás megállapításra került, köteles a Lakásügyi Főosztályon a döntés véglegessé válását követő hónaptól számított 6 hónapon keresztül havonta egy alkalommal személyesen az adott havi, a támogatással érintett szolgáltató felé befizetett közüzemi számláit bemutatni. Ha a szolgáltatóval szolgáltatási szerződése nem áll fenn az együttműködési időszakban, az adóssága havi befizetett törlesztő részletéről szóló bizonylatát kell bemutatnia.

Nem nyújtható Óbudai hátralékkezelési támogatás – sem egyösszegű, sem rendszeres – az együttműködési kötelezettségét megszegő háztartásnak a mulasztást követő hónap első napjától számított 24 hónapon belül.

Óbudai hátralékkezelési támogatással kapcsolatos kérdésekben az alábbi kollégák tudnak segíteni:

Dede Márta (telefonszám: 06-1- 43-78-993)

Gorsics Mária (telefonszám: 06-1- 43-78-951)

Röser Adél (telefonszám: 06-1- 43-78-931)

Vasali Zsuzsanna  (telefon: 06-1- 43-78-676)