Védendő fogyasztók számára hatósági bizonyítvány kiállítása

Szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása

(VET, GET)

Szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztóként történő nyilvántartásába vételéhez vagy a nyilvántartásba vételének meghosszabbításához az ügyfél kérelmére a Hivatal Hatósági Bizonyítványt állít ki.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

a) a Szoc.tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§ szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az igazolást az ügyfél kérésére állítjuk ki, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak, vagy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

 A szolgáltató a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában a szociálisan rászoruló személyként szereplőt írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a szükséges adatlapot.

A védendő fogyasztóként történő nyilvántartásába vétel iránti kérelmet az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani.