Rendkívüli családvédelmi támogatás

A rendkívüli települési támogatás keretén belül rendkívüli családvédelmi támogatás nyújtható, annak a rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket nem nevelő
a) családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 70.000,- Ft-ot,
b) egyedülálló személynek, ha jövedelme nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot,
c) egyedül élő személynek, ha jövedelme nem haladja meg a 95.000,- Ft-ot,
d) családnak, melynek minden tagja öregségi nyugdíjban részesül, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 95.000,- Ft-ot,
e) egyedül élő nyugdíjasnak, ha jövedelme nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot,
f) családnak valamely családtag tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot.

A rendkívüli családvédelmi támogatás összegének megállapítása során a Főosztály figyelembe veszi a kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait.