Rendkívüli családvédelmi támogatás

A rendkívüli települési támogatás keretén belül rendkívüli családvédelmi támogatás nyújtható, annak a rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket nem nevelő
a) családnak, amelyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 85 000 Ft-ot,

b) egyedülálló személynek, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-ot,

c) egyedül élő személynek, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 110 000 Ft-ot,

d) családnak, amelynek minden tagja öregségi nyugdíjban részesül, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot,

e) egyedül élő nyugdíjasnak, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,

f) családnak valamely családtag tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,

g) egyedülálló vagy egyedül élő tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő személynek, ha a havi jövedelme nem haladja meg a 120 000 Ft-ot.

A rendkívüli családvédelmi támogatás összegének megállapítása során a Főosztály figyelembe veszi a kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait.