A rendkívüli települési támogatás keretén belül rendkívüli családvédelmi támogatás nyújtható, annak a rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket nem nevelő
a) családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 60.000,- Ft-ot,
b) egyedülálló személynek, ha jövedelme nem haladja meg a 75.000,- Ft-ot,
c) egyedül élő személynek, ha jövedelme nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot,
d) családnak, melynek minden tagja öregségi nyugdíjban részesül, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot,
e) egyedül élő nyugdíjasnak, ha jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
f) családnak valamely családtag tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot.

A rendkívüli családvédelmi támogatás összegének megállapítása során a Főosztály figyelembe veszi a kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait.

Tárgyévben legfeljebb öt alkalommal nyújtható a rendkívüli családvédelmi támogatás annak a háztartásnak, melynek
a) tagjai közül senki nem vett igénybe települési támogatást, vagy
b) tagjai közül valakinek (óbudai lakhatási támogatás, óbudai betegápolási díj, óbudai gyógyszertámogatás, óbudai hátralékkezelési támogatás, óbudai jövedelempótló támogatás) ellátási formára való jogosultsága három hónapot meg nem haladóan állt vagy áll fenn.

Tárgyévben legfeljebb négy alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi támogatás annak a háztartásnak, melynek tagjai közül valaki három hónapot meghaladóan lakhatási támogatásban vagy gyógyszertámogatásban részesül.

Tárgyévben három alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi támogatás annak a háztartásnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan jövedelempótló támogatásban, vagy hátralékkezelési támogatásban, vagy betegápolási díjban részesül.

Az ügyfélfogadás jelenleg eltér a nyomtatványon feltüntetettől!
Aktuális információ az alábbi linken elérhető:

https://obuda.hu/blog/szervezeti_abra/ugyfelszolgalati-iroda/