Az óbudai téli rezsi rezsitámogatás október 1-től igényelhető, nyomtatványok ettől a naptól vehetők át személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban, vagy tölthetőek le a honlapról. A jogosultak számára december elején kerül átutalásra a november hónapra megállapított támogatás.

Azok részesülhetnek óbudai téli rezsitámogatásban, akik háztartásában

 • egyedül élő személy esetében, továbbá ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él,  az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 140 000 Ft-ot,
 • nem egyedül élő személy esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120 000 Ft-ot,
 • ingó és ingatlan tulajdon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 2 000 000 Ft-ot,
 • valamint benyújtják a kitöltött kérelem formanyomtatványt és csatolják hozzá a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat.

Milyen igazolásokra és nyilatkozatokra van szükség?

 • jövedelemigazolás – a kérelem beadását megelőző hónapról
 • vagyonnyilatkozat
 • lakossági folyószámla száma (amennyiben rendelkezik banki szerződéssel).

Mennyi ideig kapható a támogatás?

 • Minden év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig (maximum 5 hónap).

Mennyi a támogatás összege?

 • a támogatás összege havonta 10 000 Ft.

Hol, mikor és milyen módon nyújtható be a kérelem?

 • október 1. és március 31. között lehet benyújtani a kérelmet
 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban vagy
 • postai úton vagy
 • elektronikusan

Óbudai téli rezsitámogatással kapcsolatos kérdésekben az alábbi kollégák tudnak segíteni:

Csepregi Györgyné (telefon: 06-1- 43-78-676)

Dede Márta (telefonszám: 06-1- 43-78-993)

Gorsics Mária (telefonszám: 06-1- 43-78-951)