Óbudai téli rezsitámogatás

Az óbudai téli rezsi rezsitámogatás  október 1-től március 31-ig igényelhető, nyomtatványok ebben az időszakban vehetők át személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban, vagy tölthetőek le a honlapról. A jogosultak számára december elején kerül átutalásra a november hónapra megállapított támogatás.

Azok részesülhetnek óbudai téli rezsitámogatásban, akik háztartásában

 • egyedül élő személy esetében, továbbá ha a családban fogyatékossággal élő vagy egészségkárosodással élő személy él,  az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 180 000 Ft-ot,
 • nem egyedül élő személy esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140 000 Ft-ot,
 • ingó és ingatlan tulajdon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 2 000 000 Ft-ot,
 • valamint benyújtják a kitöltött kérelem formanyomtatványt és csatolják hozzá a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat.

Milyen igazolásokra és nyilatkozatokra van szükség?

 • jövedelemigazolás – a háztartás minden tagjára vonatkozóan, a kérelem beadását megelőző hónapról
 • vagyonnyilatkozat ( a kérelem melléklete)
 • lakossági folyószámla számát igazoló dokumentum (amennyiben rendelkezik bankszámlával).

Mennyi ideig kapható a támogatás?

 • Minden év november 1. napjától a következő év március 31. napjáig (maximum 5 hónap).

Mennyi a támogatás összege?

 • a támogatás összege havonta 10 000 Ft.

Hol, mikor és milyen módon nyújtható be a kérelem?

 • október 1. és március 31. között lehet benyújtani a kérelmet
 • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban vagy
 • postai úton vagy
 • elektronikusan

Óbudai téli rezsitámogatással kapcsolatos kérdésekben az alábbi kollégák tudnak segíteni:

Dede Márta (telefonszám: 06-1- 43-78-993)

Gorsics Mária (telefonszám: 06-1- 43-78-951)

Röser Adél (telefonszám: 06-1- 43-78-931)

Vasali Zsuzsanna  (telefon: 06-1- 43-78-676)