Újabb bérlakáspályázatot hirdet az önkormányzat

Hírek
Közzétéve:

A pályázati kiírás, a lakásokról készült műszaki leírások és fotók, valamint a pályázatra történő jelentkezéshez szükséges nyomtatványok a mai naptól a https://www.obudaiberlakas.hu/lakossagi-palyazat/ oldalról letölthetők, továbbá az önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2. és 1033 Budapest, Fő tér 2.) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) átvehetők.

A pályázaton az a cselekvőképes személy vehet részt:

  • aki – valamint a vele együttköltöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;
  • akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
  • aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
  • a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,
  • a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik.

A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26., 12 óra,  helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodái (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

Kérjük, a pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

Ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is benyújthatják pályázatukat.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság