Ülésezett a képviselő-testület

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Ganz Ifjúsági Műhely között évtizedek óta együttműködési megállapodás van érvényben. A műhelyt 1984-ben Balázs Lajos villamosmérnök hozta létre. A műhely célja, hogy a lézengő, unatkozó, de a téma iránt érdeklődő gyerekeknek hasznos időtöltést nyújtson a modellezés, makettezés és az elektronika világába való bevezetés révén. A képviselők döntése értelmében, az ebben az évben ismét megkötött együttműködési megállapodás időtartama alatt a Ganz Ifjúsági Műhely térítésmentesen használhatja a Hímző utca 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiséget.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert együttműködési megállapodás megkötésére a Római Sport Egyesülettel. Az egyesület által az Önkormányzat támogatásával végzett munka eredményeként a kerületben minden gyermek már óvodás kortól részt vehet úszásoktatáson, hogy a fiatalokkal minél hamarabb megszerettessék a versenysportot. Minden évben közel 200 fő óbudai általános iskolás gyermek részére egy hónap időtartamban ingyenes és egész évben kedvezményes úszásoktatást biztosítanak. A szociálisan hátrányos helyzetű III. kerületi gyermekek az egyesület által szervezett nyári táborozáson térítésmentesen vehetnek részt.

Szintén együttműködési megállapodást köt az önkormányzat a Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesülettel, amely 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy szervezett keretet biztosítson az iskolai vízisport-oktatásnak és más szabadidős sporttevékenységeknek. A több mint 20 éve végzett munkájuk eredménye, hogy ma már a környék iskoláinak igazgatói, pedagógusai be tudják építeni tanrendjükbe a vízisport órákat, a szülőknél, gyermekeknél pedig igényként merül fel ez a lehetőség. Négy iskolából több osztály tanulóit fogadják heti rendszerességgel vízitelepükön. Az egyesület tevékenysége kiemelten hasznos és fontos Óbuda-Békásmegyer lakosságának egészségmegőrzése és a sportolás, ezen belül a vízi sportok kerületi népszerűsítése szempontjából.

A Magyar Hospice Alapítvány működése a közelmúltban bizonytalanná vált forráshiány miatt, melyet sikerült áthidalni az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány tevékenysége nélkülözhetetlen a III. kerületben élő daganatos betegek ellátása szempontjából, ezért működésük zökkenőmentes biztosítása érdekében 4.000.000.- Ft támogatást szavaztak meg a képviselők. Az Alapítvány és az önkormányzat között 2014 óta van együttműködés, amely keretében fekvőrészlegre történő felvételnél előnyt élveznek az Alapítvány által előzetesen hospice otthonápolásban részesített betegek, valamint ezen betegek közül azok a III. kerületi lakosok, akiknek testi-lelki állapota indokolja az intézményi ellátást.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Motiváció Alapítvánnyal is együtt kíván működni a jövőben. A szervezet képviselői 2017 nyarán azzal kezdeményezéssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy szolgáltatásaikkal – a kerület szociális és gyermekjóléti intézményeivel együttműködve – elősegítsék a fogyatékossággal élő emberek mindennapjainak könnyebbé tételét. Az együttműködés keretében az Alapítvány közreműködik adott esetben a környezet akadálymentesítésében, ingyenes jogi tanácsadást biztosítanak igény szerint az arra rászorulóknak, komplex munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak (fogyatékos, nyugdíjas) munkavállalóknak és munkaadóknak, szakmai műhelymunka támogató szolgálatoknak lehetővé teszik az információcserét, szakmai tanácsadással szolgálnak, továbbá érzékenyítő programokat szerveznek a kerületi köznevelési intézményekben.

Stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére adott felhatalmazást a testület, amely keretében az önkormányzati rendezvények egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítását teremtik meg az együttműködők. A megállapodásban a felek, azaz az önkormányzat, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, a Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-Magyarországi Regionális Közhasznú Egyesület, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége egyetértenek abban, hogy lehetőség szerint minden magyar állampolgár számára esélyegyenlőséget kell biztosítani a közösségi eseményekhez történő önálló hozzáférésben. Az együttműködés keretében az önkormányzat többek között vállalja, hogy a nyilvános önkormányzati rendezvényeket, figyelemmel azok hagyományaira és jellegére, fizikailag és infokommunikációs szempontból akadálymentesített környezetben szervezi meg, továbbá a nemzeti ünnepeken és a kiemelt fontosságú önkormányzati rendezvényeken a rendelkezésre álló eszközeivel hozzájárul a fogyatékossággal élő emberek részvételéhez, már az események tervezésekor törekszik a fogyatékossággal élő emberek speciális igényeinek figyelembe vételére. (pl: mozgássérült illemhelyet biztosít, előzetes igénybejelentés esetén személyi segítőt biztosít rendezvényein, jelnyelvi jeltolmács megbízásával/ kivetítéssel biztosítja a siket emberek számára az egyenlő hozzáférést). A partnerek mindezek megvalósulásához szakmai segítséget nyújtanak.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megbízásából az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. két helyszínen működtet nyári napközis táborokat, az Óbudai Szabadidőpark területén valamint a Kiserdei táborban. A belső-óbudai iskolák tanulói a Laborc utcai Óbudai Szabadidőparkban, a békásmegyeri és csillaghegyi tanintézetek diákjai a Kiserdei Nyári Napközis Tábor helyszínén 7 héten keresztül 2017. július 3. – 2017. augusztus 18. között tölthették el tartalmasan a nyári szünidőt, ahol 8.00-16.00 óráig szervezett programokkal várták őket. A tábori részvételt minden óbudai gyermeknek ingyenesen biztosította az önkormányzat, hetente 150-250 gyerek töltötte a táborokban a vakációját.

A Római-parti gát körül az elmúlt időszakban kiéleződött vita kapcsán a képviselő-testület szeptemberi ülésén felülvizsgálta korábbi állásfoglalásait és úgy határozott, hogy egyetért a főváros döntésével, és támogatja a Duna-parton, de az ingatlanok telekhatárán húzódó nyomvonal szakmai vizsgálatát. A testület akkor döntött arról is, hogy a szakmai tanulmány elkészültéig semmilyen tervhez sem adja meg a tulajdonosi hozzájárulást. A Fővárosi Önkormányzat októberi döntése szerint a Csillaghegyi-öblözet egészének árvízvédelmét ütemezetten kívánja megvalósítani, melynek során első lépésként a patakok, mint önálló projektelemek védműve készülne el. Ehhez az október végi testületi ülésen már megadták a tulajdonosi hozzájárulást a képviselők, most az érintett ingatlanok helyrajzi számával pontosították a határozatot. A Fővárosi Csatornázási Művek fejleszti a már meglévő Pünkösdfürdői töltést is. Az FCSM nyilatkozata szerint a Pünkösdfürdői töltés tervezett fejlesztése nem determinálja a Római-parti védvonalszakasz nyomvonalát. A testület határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztése vízjogi létesítési engedélyes terv vonatkozásában a Pünkösdfürdői töltés védvonalszakaszra tervezett fejlesztéshez is azzal a feltétellel, hogy a fejlesztése nem determinálja a Római-parti védvonalszakasz nyomvonalát.

A Szent Margit Rendelőintézet tavalyi évben kinevezett cégvezetője tisztségéről 2017. december 31. napjával lemondott, Farkas Mária Anna ügyvezetőt pedig a képviselő-testület döntésével vezetői tisztségéből 2018. február 28. nappal visszahívta. Ezért szükségessé vált a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára pályázat kiírása, amely hamarosan meg is jelenik majd az Óbuda újságban és az önkormányzat weboldalán.

Az önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Budapesti Tankerületi Központ kérésére támogatta az Óbudai Gimnázium jelenlegi igazgatójának, Szűcs Lajos megbízásának újabb 5 évre történő meghosszabbítását. A döntésre azért került sor, mert a tankerület, mint fenntartó az intézményvezető lejáró megbízásának meghosszabbításával kapcsolatban köteles kikérni az önkormányzat, mint tulajdonos véleményét.

Az önkormányzat egy korábbi, 2016-os határozatában az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-t bízta meg a Kolosy téri Bevásárlóközpont hasznosításával. Ennek kapcsán az eltelt időszakban egységesítésre kerültek a bérleti szerződések, és a bevásárlóközpont működéséhez kapcsolódó költségek arányosabb megosztása valósult meg a bérlők és az Önkormányzat között. Elkészült továbbá egy átfogó műszaki állapotfelmérés, mely magában foglalta a tartószerkezetek, valamint az épületgépészeti és elektromos hálózat állapotának kiértékelését. A felmérés célja az volt, hogy a potenciális pályázók egy alapos helyzetelemzést kapjanak a bevásárlóközpont épületének jelenlegi állapotáról. A képviselő-testület mostani döntése nyomán megkezdődhet a bevásárlóközpont potenciális befektetőinek felkutatása. Az üzemeltetésre szóló pályázat kiírására 2017. november 30-ig kerül sor. A bérleti díj minimális összegét havonta 1.000.000 Ft, az elvárt minimális üzemeltetési időtartamot 10 évben határozták meg. A testület korábban döntött a bérlői kártalanításról is.  A bérlők, akik élni kívánnak a kártalanítás lehetőségével, szándékukat a bérleti szerződésük bármely okból történő megszűnését megelőzően, de legkésőbb 2018. február 28. napjáig kell jelezniük, és bérleményüket legkésőbb 2018. március 31. napjáig átadniuk az üzemeltetést ellátó Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek. A pályázati felhívás a kiírást követően a www.obvf.hu oldalon lesz elérhető. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. január 22.

A karácsonyi ünnepek közeledtével a rászorulók iránt érzett felelősség okán a III. kerületi önkormányzat minden évben igyekszik enyhíteni a nehézsorsú családok ünnepi kiadásainak terheit. A képviselő-testület döntése alapján ezért idén is 400 darab fenyőfa megvásárlásával nyújt segítséget a rászoruló családok számára. A fenyőfák kiosztásában az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkatársai vesznek részt. Mivel az önkormányzat szeretné meghitté varázsolni a kerületben tanulók karácsonyát is, ezért a testület megszavazta, hogy a 30 darab kerületi tanintézet számára 1-1 db fenyőfa adományozásával járul hozzá az ünnepi készülődéshez.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság