Várjuk javaslataikat az idei Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj jelöltjeire

Hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 32/2005. (IX. 6.) rendelete alapján 2021. évben is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj, amelyhez az önkormányzat várja a lakosság és a kerület szociális ágazatában tevékenykedő személyek és szervezetek indítványait.

A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természetes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek), amelyek/akik kiemelkedő tevékenységükkel vagy életművükkel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásának, szolgáltatásainak fejlődéséhez, valamint hátrányos helyzetű lakosai életminőségének javításához.

A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján – az odaítélés indokait is tartalmazó határozatban – a Képviselő-testület dönt.

A díj átadására ünnepélyes keretek között egy fő vagy egy szervezet részére a szociális munka napján kerül sor.

Az indítvány feltételei:

A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján a felhívásban megjelölt határidő alatt bárki tehet indítványt.

Az indítványban minimum egy oldal terjedelemben be kell mutatni a javasolt személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait.

Személy, ill. szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkormányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az eljárásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díjban olyan személy vagy szervezet, amely működési engedélyhez kötött tevékenységét a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés hiányában végezte.

Az indítvány benyújtásának módja:

Indítványt a Szociális Főosztályon (1033 Budapest, Fő tér 2. Károly Katalin főosztályvezető részére címezve személyesen vagy postai úton: 1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani.

Felvilágosítás Kittlerné Orosz Valéria osztályvezetőtől a +36 1 437 8546-os telefonszámon kérhető.

Az indítványok beérkezési határideje: 2021. október 8., 12 óra

 

jó pásztor templom

Önkormányzatunk szociális díjának névadója, Fischer Ágoston plébános, hitoktató 1900-tól az óbudai Jó Pásztor-házban szolgált lelkészként

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság