30 napig ingyenes internet a digitális oktatásra átálló diákoknak és tanároknak

Hírek
Közzétéve:

A helyhez kötött szolgáltatás 30 napra lesz ingyenes a tantermen kívüli, digitális munkarend miatt, mondta el a kormányfő, a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatásban érintett családokat segítik ezzel. Az erről szóló kormányrendeletet már alá is írta.

Jogosult az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője (vagy akinek előfizetését használják), illetve jogosultak az előfizetéssel rendelkező pedagógusok, oktatók, továbbá az, akinek az előfizetését ők használják.

„Ez magyarul annyit jelent, hogy akik digitális oktatásban vesznek részt, és ezért internetet használnak, erre az időszakra ingyen használhatják az internetet” – mondta el Facebook-üzenetében Orbán Viktor.

Az ingyenes szolgáltatás a jogosultat a rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy új előfizetői szerződés megkötése esetén illeti meg. A jogosultnak – lehetőség szerint elektronikus úton – kell az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét jeleznie a szolgáltatónak.

Szó szerint:

Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása
1. § (1) A  helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a  köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az  a  személy, akinek előfizetését a  jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult).

(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

Magyar Közlöny, 2020. évi 247. szám

Orbán Viktor ismerteti a kormányrendeletet

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság