A lakhatási költségek csökkentését szolgáló önkormányzati támogatásokról

Hírek
Közzétéve:

A lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás megőrzése érdekében Óbudai lakhatási támogatás igényelhető, melynek összege (4.000.-Ft – 8.800.-Ft/hó), előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék megléte esetén további 3.000.-Ft/hó. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 12 hónapra állapítható meg.a helyi rendeletben meghatározott feltételekkel. A jogosultság jövedelemhatára családban élőknél: 74.100Ft/fő, egyedül élőknél 88.350 Ft.

Magasabb összegű rendkívüli települési támogatás kérhető a téli időszakra tűzifa vagy egyéb tüzelőanyag vásárlásához, melyet a jogosultság fennállása esetén az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság állapít meg.

Az önhibáján kívül adósságot felhalmozó háztartás, illetve személy Óbudai hátralékkezelési támogatásban részesülhet, amennyiben a kezelendő adóssága nem haladja meg az 528.000 Ft-ot és a szolgáltatóval a tartozás rendezése érdekében részletfizetési megállapodást kötött, illetve akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt. A rendszeres hátralékkezelési támogatás összege megegyezik a részletfizetés havi összegének 90%-ával, de legfeljebb havi 20.000 Ft, az egyösszegű hátralékkezelési támogatás maximális összege: 100.000 Ft.

A fiatal házasok (40 év alattiak) első lakáshoz jutásának támogatása olyan vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás, amelynek mértéke a vásárolt (új vagy használt) ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás építési költségének 10 %-a, de maximum 1.000.000 Ft. A jogosultság feltételeit szintén helyi rendelet szabályozza.

A helyi támogatás olyan visszatérítendő, kamatmentes kölcsönként biztosított egyösszegű támogatás, amely új vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez, lakás építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, a súlyosan mozgássérült személy lakásának akadálymentesítési célú felújításához nyújtható. Összege lakásvásárlás, építés esetén maximum 2.000.000,-Ft, bővítés, felújítás esetén 400.000,-Ft, lakáskorszerűsítés esetén 300.000,-Ft, akadálymentesítési célú felújítás esetén 300.000,-Ft

Lakbérmódosítás iránti kérelmet nyújthat be az önkormányzati lakás költségelvű vagy piaci alapú lakbért fizető bérlője, – kivéve a bérbeszámítási megállapítással rendelkező bérlő – amennyiben a háztartás jövedelmének csökkenése miatt a lakbér megfizetése a lakbér mértékének soron következő felülvizsgálatát megelőzően rendkívüli élethelyzetet idézne elő számára.

A kérelem elbírálásakor a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára kerül sor.

Az önkormányzati lakás bérlője – az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. felé fennálló tartozás esetén – részletfizetési megállapodás megkötését kérheti. A döntéshez szükséges az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ támogató javaslata.

A fenti támogatásokról bővebb tájékoztatás az obuda.hu honlapon olvasható, ill. személyesen a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján, (Fő tér 1. fszt.) vagy telefonon (+ 36 1 437 85 43, +36 1 437 85 47, +36 1 438 86 69) kérhető. A kérelmek személyesen vagy postai úton terjeszthetők elő a rendeletben meghatározott formanyomtatványon, a szükséges mellékletek becsatolásával.

Az önkormányzat négy szolgáltatóval kötött szerződés útján intézkedett a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról is.

A 12.000 Ft egyszeri, természetbeni támogatást azok a háztartások vehetik igénybe 2019. 12.15. napjáig, akik 2018. 10.15.-ig benyújtották erre vonatkozó kérelmüket az Önkormányzathoz, és az elbírálás során jogosultságuk megállapításra került.

Fentieken túl, a korábbi évekhez hasonlóan tűzifa biztosításával az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. is segítséget tud nyújtani a rászorulóknak.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság