A valóság az óvodai beiratkozásokról és az OVI+ programról

Hírek
Közzétéve:

Az utóbbi napokban téves információk jelentek meg a sajtóban az OVI+ program, illetve az óvodai beiratkozásokkal kapcsolatban. Önkormányzatunk a tisztánlátás végett összeszedte a legfontosabb – valódi – információkat az ügyben.

Az OVI+ program bevezetését 2022. április 14-én a 96/2022. számú határozatával fogadta el Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete, 14 igen szavazattal, 5 fő (a fideszes frakció) tartózkodásával. Ennek értelmében az óvodai beiratkozások alkalmával benyújtott szülői kérelmek alapján a Cseresznyevirág Művészeti Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben két csoport indult el.

Mivel a kezdeményezés a kerületi szülők körében igen sikeresnek bizonyult, a Képviselő-testület egy évre rá, a 218/2023. (VI. 29.) számú határozatával egyhangúan, azaz a fideszes képviselők egyetértésével a bővítés mellett döntött, így két további OVI+ csoport indulhatott (egy az Óbudai Almáskert Óvoda Gázgyár épületében, egy pedig az Óbudai Meseerdő Óvodában)

Az OVI+ program nem kötelező, ez egy többletszolgáltatásokat tartalmazó csomag, az veszi igénybe, aki ezt szeretné.

Az Önkormányzat, felismerve a program jelentőségét, a saját szociális rendelete alapján (11/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 67-68.§) csoportonként egy gyermeket 100 százalékos támogatásban részesít – szociális alapon. Így minden csoportban egy gyermek teljesen ingyen járhat az OVI+ csoportba, olyanok, akiknek családja ezt nem engedhette volna meg magának.

A programot működtető Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás rögzíti, hogy az OVI+ program egyes elemei a programot működtető óvodákban a más csoportba járók számára is beépülnek a nevelőmunkába, ezt az óvoda illetve a kerület pedagógusai végzik, figyelembe véve az Óvoda nevelési cél-, és feladatrendszerét, a gyermekek egyéni fejlődését. Ez alapján tehát a nem OVI+-os csoportba járó gyermekek az Alapítvány által finanszírozott intézményi programokban ingyen részesülnek (pl. bábszínház, koncert), így többletlehetőségeket kapnak.

Az OVI+ programba befolyó összeget az Alapítvány teljes egészében a programra, illetve közhasznú alaptevékenységére fordítja, így az egész összeg a kerületben marad, annak fejlődését szolgálja.

A csoportlétszám

Az óvodai csoportok létszámát a köznevelési törvény 4. melléklete határozza meg. Ez jelenleg 13-25 fő lehet. A 3. kerület Önkormányzat által fenntartott óvodáiban a csoportok átlaglétszáma 19,9 fő. Azaz egyik csoport sem túlzsúfolt, a jövőben sem lesz az. A normál csoportok és az OVI+ csoport nem összekeverendő, teljesen külön kell kezelni őket.

Az Önkormányzat nem teszi fizetőssé az óvodát. Országos szinten elterjedt gyakorlat, hogy a szülők igényei szerint a köznevelési intézmények külső szolgáltatókkal különfoglalkozásokat (pl. sport, angol, fejlesztő foglalkozások), óvodai alapfeladatot nem érintő fizetős programokat szerveznek. Ezt az OVI+ csoportban a gyermekek csomagban kapják, további fizetési kötelezettség nélkül.

A következő óvodai nevelési évben induló csoportok pontos létszámát az évnek jelen szakaszában még nem ismerjük. Nem is ismerhetjük, hiszen a jelentkezéseket idén május 13. és 16. között várjuk. Ez alapján derül majd ki, hány csoport indul (és esetlegesen mekkora lesz az OVI+ csoportokra az igény). A pontos csoportszámokról a Képviselő-testület előreláthatólag júniusban dönt.

A szülők képviselői ebben az ügyben jártak Dr. Kiss László polgármester úrnál is, aki személyesen, majd levélben is tájékoztatást adott az ügyről. A levél a cikk végén letölthető.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság