Búcsúzunk Gángoly-Nagy Anita óvoda-intézményvezetőnktől – „A gyerekek mindenekfelett…”

Hírek
Közzétéve:

Gángoly-Nagy Anita, 1998-ban pályakezdőként került az Óbudai Almáskert Óvoda pedagógusközösségébe. Ám a tanulásról, az ismeretei naprakészen tartásáról, ahogyan azok gyarapításáról az azóta eltelt huszonhárom esztendőben, nem mondott le. 2016 óta vezette a három telephelyből álló intézményt, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy az Almáskertben jó legyen pedagógusnak, jó legyen óvodásnak lenni. Tudta, ez a kettő nem lehetséges egymás nélkül.

„A gyerekek mindenekfelett álló érdekének képviseletét és az egyéni igényekhez igazodó nevelőmunkát mindig is kiemelten fontosnak tartottam,” ő maga így fogalmazta meg ars poeticáját. És nem csak szavakban volt hű hitvallásához. Fejlesztőpedagógusi szakon is szerzett oklevelet, hogy még jobban segíthesse a gyerekeket, és még tudatosabbá tegye munkáját a mindennapokban.

Anita igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy az óvodai nevelőmunkán kívül más területeken is bekapcsolódhasson az intézmény életébe: részt vett a nappali és esti tagozatos hallgatók képzésében, hogy később ők is hozzá hasonlóan kiteljesedhessenek hivatásukban. Elméleti tudásával és gyakorlati tapasztalataival a kerületi óvodák pedagógusait szintén támogatta, ismereteik bővítését, ahogyan a magáét is, szívügyének tekintette.

Az óvodára sohasem elszigetelt birodalomként, hanem változó világunkkal együtt változni képes közösségként tekintett.

Vallotta: a jelenkor új kihívásaira bátran feleljünk új nevelési módszerekkel, új pedagógiai modellekkel. Mindezt úgy tette, hogy az óvodai csoportokban a szeretetteljes, családias légkört megőrizve, érzelmi biztonságot nyújtva teremtett munkatársaival minden gyermek számára lehetőséget saját képességeinek kibontakoztatására, a családi nevelést kiegészítve.

Anita értéknek tekintette tapasztalt munkatársai felhalmozott tudását éppúgy, mint a fiatalabb pedagógusgeneráció tagjainak újabb kérdéseket felvető, újabb szempontokat képviselő szemléletét. Vezetőként az volt a célja, hogy mindezeket összehangolva a rábízott intézmény: az Óbudai Almáskert Óvoda, a Csicsergő Tagóvoda és telephelye, a Gázgyár lakótelepi óvoda együttese egy olyan hely legyen, ahová reggelente kisgyermekként, szülőként, munkatársként egyaránt öröm belépni.

S válaszként a kérdésre, hogy Gángoly-Nagy Anitának sikerült-e mindezeket a céljait megvalósítani, álljon itt tőle búcsúzó kollégáinak néhány gondolata:

„Anita empátiával és kiemelkedő szakmai tudással vezette óvodánkat, amire büszkék vagyunk. Hiszen mellette magas szintű pedagógiai munkát végezhettünk, folyamatosan fejlődtünk, tanultunk, és sikerült megteremtenie a három óvoda egységét, ahol jó dolgozni. Vezetői feladatai mellett – kedves személyiségének is köszönhetően – egyéni figyelmet fordított a gyermekekre, a kollégákra, a szülőkre egyaránt; fontos volt számára: jusson ideje, energiája arra, hogy folyamatos, napi kapcsolata legyen mindenkivel.”

Azt az elkötelezett, odaadó munkát, amelyet Anita elkezdett, munkatársai folytatják, és azokat az értékeket, amelyeket vallott, megőrzik, továbbadják. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.

Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Nyugodjon békében.

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság