Egyhangú döntésekkel döntött a képviselőtestület a kerület fejlesztéséről

Hírek Kiemelt hírek
Közzétéve:

A képviselőtestület 2023. szeptember 28-án megtartotta rendes ülését.

Módosítottuk a közútkezelői és munkakezdési hozzájárulássokkal kapcsolatos szabályokat, hogy szigorúbban tudjunk vigyázni a kerületi utak épségére a jövőben. Ezentúl már a munkálatok tényleges megkezdése előtt nyilatkoznia kell a kérelmezőnek, hogy a munkaterületre felvonul-e 12 tonna össztömeget meghaladó jármű vagy eszköz. Az ilyen járművek, eszközök a munkavégzés során komolyabb sérüléseket okozhatnak a burkolatban, de ha előzetesen bejelentik őket, koncentráltan ellenőrizni tudjuk a helyreállítási munkákat, amit a károkozónak kell elvégeznie.

A Szalézi Intézményfenntartó újabb kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz: még 2020-ban kértek és kaptak először tulajdonosi hozzájárulást az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda felújításához, ennek határidejét módosítják most másodszor, 2024. december 31-ig. Kérelmükre az ingyenes használat határidejének meghosszabbításához hozzájárultunk, ugyanakkor fontos és sajnálatos körülmény, hogy a Szalézi Rend a mai napig nem adott választ arra az önkormányzati kezdeményezésre, amely szerint az állami intézményekhez hasonló használati jogot kaphatna a Rend az Óbudai Szent Péter és Pál  Szalézi Általános Iskola és Óvoda ingatlanjaira.

Továbbra is figyelünk az óvodásokra és nevelőikre

A beiratkozások lezárulta után véglegesítettük az óvodai csoportlétszámokat. Kerületünkben az átlagos számított csoportlétszám 20.8, ami egyaránt az országos és a budapesti átlag alatt marad.

Intézményeinkben az államilag finanszírozottnál több gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, pszichológust, óvodatitkárt és pedagógust foglalkoztatunk, ezen dolgozók munkabérét teljes egészében önkormányzatunk állja. Óbuda pótlékot vezetettünk be, majd ennek összegét 30 ezer forintra emeltük, így a kerületünkben már tavaly megvalósult béremelés – miközben az ígért kormányzati béremelés azóta is csak papíron létezik.

Kormányzati döntés alapján folytatnunk kellett a Szent Margit Szakrendelő intézménnyé alakítását – a korábban nonprofit kft-ként működő szakrendelőnek költségvetési szervvé kell válnia. Csak remélni tudjuk, hogy ezzel a lépéssel a kormányzat nem a későbbi államosítást készíti elő.

Újabb parkolóhelyek

Önkormányzatunk közbeszerzést ír ki újabb parkolóhelyek létesítésére: a Juhász Gyula és a Hatvany Lajos utca sarkán 16 új parkolóhely, a Hatvany Lajos u. 4-es számmal szemben 26 új parkolóhely, a Pünkösdfürdő és Árpád utca csomópontján 14 új parkolóhely, a Királyok útja 269-271-gyel szemben 19 új parkolóhely, 1 mikromobilitási pont és 2 mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyet alakítunk ki. Reményeink szerint az új parkolóhelyek javítják majd a békásmegyeri parkolási helyzetet.

Kerületünk lakossági kezdeményezésre közösségi kertet épített a Jós utcában, a mostani testületi ülésen ennek gondozására kötöttünk szerződést a Jós Utcai Közösségi Kert Egyesülettel.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság