Elismerések a szociális munka napján – Balázs Lajos Óbudai Civil Díj és Fischer Ágoston Díj

Hírek
Közzétéve:

A szociális munkát végzők sok helyen töltenek be szolgálatot. Szolgálatot a szó legnemesebb értelmében. Egyvalami azonban közös sokféle és szerteágazó hivatásukban. Ha elesetteknek, gondozásra szorulóknak, ha kisgyermekeknek, időseknek nyújtanak segítő kezet, akár intézményben, családban, akár terepen, utcán, szállón, elhagyott tanyán, akkor valamennyiünknek segítő kezet nyújtanak.

Mert az egyén jólléte nélkül nem lehetséges egész közösségünk, az egész társadalom jólléte sem. Ezért köszönettel tartozunk minden, a harmadik kerületi szociális munkában dolgozónak! Hálásak vagyunk kitartó, fáradságos munkájukért, a türelmükért, az odaadásukért.

 

Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat kapott a világhírű pedagógiai módszert követő alapítvány

A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat a harmadik kerületi önkormányzat azzal a céllal alapította, hogy minden esztendőben olyan civil szervezet munkáját ismerje el, amely kiemelkedően és kitartóan szolgálja az itt élőket. Idén a szociális munka napján köszönjük meg a 2020. év Balázs Lajos Óbudai Civil Díjas szervezetének áldozatos tevékenységét a kerületben.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ezúttal a Békásmegyeri Montessori Alapítvány kapja. Stefán Mariann, a harmadik kerületi Gyermeksziget Montessori Óvoda vezetője 2007-ben alapította támogató pedagóguskollégáival. Az alapítvány fő feladatának tekinti az intézménybe járó gyermekek tartalmas tapasztalatszerzésének bővítését, a tárgyi-módszertani eszközök szélesítését és a hagyományok őrzését, támogató programok szervezését, mindezt a világhírű Montessori-nevelés szellemében.

A Békásmegyeri Montessori Alapítvány munkatársai vallják: minden gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, megbecsülés és szeretet kell, hogy övezze. S e vállalás érdekében példamutatóan együttműködnek a szülők közösségével is.

 

Fischer Ágoston Díjat kapott a krónikus belgyógyászati osztály vezetője

A Fischer Ágoston Díjat olyan személynek vagy közösség tagjainak ítéli oda minden évben önkormányzatunk, akik Óbuda rászoruló, hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott lakóinak elhivatottan igyekeznek támaszt nyújtani.

A Fischer Ágoston Díjat ebben az évben PhD dr. Majercsik Eszter, a Szent Margit Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályának vezetője kapja. A főorvos asszony nehéz területen végzi sok esztendeje gyógyító munkáját kerületünkben. Elkötelezetten, magas színvonalon és lelkiismeretesen vezeti az idős, krónikus betegeket ápoló osztályt.

A rá bízott, legelesettebb betegek számára is igyekszik az életminőség megőrzéséhez szükséges feltételeket előteremteni. Legfontosabb céljai között szerepel, hogy pácienseit megóvja a kiszolgáltatottság nyomasztó érzésétől. S mivel elhivatott a geriátriai ellátás ügye mellett, szívesen tart előadást a szakmai konferenciákon kívül a nagyközönség számára is a témában.

 

Polgármesteri és intézményvezetői dicséretek

Szintén szép hagyománya van annak Óbudán, hogy a szociális munka napja alkalmából a polgármester dicséretben részesíti azokat a kerületi munkatársakat, akik régóta példamutatóan látják el feladatukat.

Az idei évben polgármesteri dicséretben részesülnek:

Török Imréné, a Solymár utcai bölcsőde vezetője. Katalin amellett, hogy immár negyvenkét éve dolgozik kerületi gyermekintézményekben, az évtizedek alatt empátiájával, tanácsaival mindig nagy segítségére volt a rá bízott kisgyermekek családjainak is.

Friesz Alexandra asszisztens. Alexandra az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ dolgozója, aki szerteágazó feladatokat lát el, hiszen támogató, szervező, koordináló, segítő szerepet is betölt.

Pecko Beáta az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ terápiás munkatársa. Beáta a pandémiás időszakban napi munkája mellett részt vett a mentális tanácsadásban és a bevásárlási igények összeállításában is.

Cseke Csilla a II. házi segítségnyújtó szolgálat vezetője az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben. Csillának huszonhét év hivatásbeli tapasztalattal a birtokában ma is a mottója: munkatársaitól nem kér olyan feladatot, amelyet a gondozás során maga sem tenne meg.

Varga Rita a polgármesteri hivatal Szociális Főosztályának ügyfélszolgálati csoportvezetője. Rita a veszélyhelyzet idején is, a megnövekedett számú telefonos kérdésekre fáradhatatlanul válaszolt, és személyesen is folyamatosan fogadta a nehéz élethelyzetben lévőket.

Ódor Mária a polgármesteri hivatal Lakásügyi Főosztály Lakhatási Támogatások Osztályának ügyintézője. Mária a munkáját elhivatottan végzi e nehéz területen, miközben folyamatosan törekszik saját és az osztály szakmai munkájának színvonalát emelni.

A szociális munka napja alkalmából a harmadik kerületi intézményvezetőknek szintén van lehetőségük dicséretben részesíteni azokat a kollégáikat, akik nap mint nap kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárulnak az intézményükben folyó színvonalas munkához.

Az idei évben intézményvezetői dicséretben részesülnek:

Székelyné Szabó Andrea csoportvezető kisgyermeknevelő. Andrea a Kelta bölcsődében látja el feladatait, csoportvezető kisgyermeknevelőként aktívan részt vesz a munkaszervezésben, a bölcsődei programok lebonyolításában, kreatív ötleteivel színesíti a gyermekek mindennapjait.

Rudik Sándor az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ munkavállalási tanácsadója. Sándor tizenkét éve tagja a csapatnak, és lelkiismeretes munkájának köszönhetően sok száz álláskereső tudott elhelyezkedni, megváltoztatva ezzel addigi életét.

Bajuszné Kaló Ágnes, aki titkárnői feladatokat lát el az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban. Ágnes türelemmel és megértéssel fordul a sérült emberek és hozzátartozóik felé. Munkáját a veszélyhelyzet idején szintén példaértékű módon végzi.

Stollmayer Nikolett az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nappali ellátás vezetője. Nikolett szakmai elhivatottsága, tapasztalata, precizitása révén példaként áll a munkatársai előtt is. Munkáját hivatásának érzi, nagy empátiával, szeretettel fordul az idős emberek felé.

 

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság