Hetvennél is több napirend pont a testület előtt

Hírek
Közzétéve:

Változott a járművel történő várakozás rendje a III. kerületben. A Flórián tér 18075/13. hrsz. számú területe kivételével – a 4. díjtételű területek 3. díjtételű területté, az 5. díjtételű területek 4. díjtételű területté lettek átsorolva. A Bojtár utca – Huszti út – Kazal utca – Szentendrei út – Záhony utca – Sujtás utca – Gázgyári lakótelep III. csoport – Gázgyár utca – Ángel Sanz Britz út – Duna folyam – Bogdáni út – Hévízi út – Vörösvári út – Bécsi út által határolt területen új, 5. díjtételű, időtartam korlátozás nélküli fizető várakozási övezet lett. A korábban a Kaszásdűlő HÉV megállónál kiépített P+R parkoló nem része a várakozási övezetnek. A gyermekszállítási és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény a módosítás szerint már a Maimonidész Zsidó Gimnázium vonatkozásában a Tímár utca (9-17)/(10-26), illetve a Pacsirtamező utca (1-43)/(16-44) szám előtti közterületekre is kiterjed.

Módosították az önkormányzat tulajdonában álló lakások elővásárlási jog alapján történő értékesítésének feltételeit. Az egyösszegű fizetési kedvezmény mértékét a határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők esetében 15%-ban, míg a határozott idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők esetében 10%-ban meghatározták meg. Az így értékesítésre kerülő lakások elidegenítésekor az önkormányzat, mint jogosult javára 3 éves visszavásárlási jogot és annak biztosítására szolgáló elidegenítési- és terhelési tilalmat kötnek ki az adásvételi szerződésekben.

Április 1-től változnak az Óbudai Egyesített Bölcsődékben a dolgozói és vendégebédért fizetendő étkezés, továbbá az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthona felnőttekre vonatkozó térítési díjai. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény által nyújtott étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának intézményi térítési díjainak összegei is emelkednek. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban a fogyatékosok és pszichiátriai betegek nappali ellátása keretében nyújtott étkeztetésért is többet kell majd fizetni.

Óbuda önkormányzatának vezetésével konzorciumot hozott létre a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. és a Budapesti Történeti Múzeum annak érdekében, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében (VEKOP) „Tematikus hálózatok fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A pályázati felhívás célja a római limes közép-magyarországi helyszíneinek fejlesztése, valamint az ókori római örökségre építve a régióban egy egységes kulturális tematika alapján szerveződő turisztikai hálózat fejlesztése, annak érdekében, hogy a hálózathoz kapcsolható attrakciókat felfűzve piacképes turisztikai szolgáltatáscsomagok jöjjenek létre. Óbuda-Békásmegyer területe (az egykori Aquincum) nemzetközi szinten is kivételesen gazdag római kori emlékekben. A feltárt római kori építmény-, és épületmaradványok ma is átszövik a városszövetet Belső-Óbudától a Római úti (Pók utcai) lakótelepig. A kerület jelentős része az ókori római emlékek miatt érintett az UNESCO világörökségi területként való nevesítése által. Az önkormányzat által 2017-ben elfogadott Hadrianus Városfejlesztési Program, már az elnevezése által is erősebb hangsúlyt irányzott elő a kerület fejlesztésében az ókori római kori örökség hasznosítása terén. A óbudai projektre vissza nem térítendő forrásként reálisan 100 millió és 1 milliárd forint közötti összeg nyerhető.

Az Árpád Gimnázium új tornatermének kialakítására együttműködési megállapodást kötött a III. kerületi tankerület, az óbudai önkormányzat és a Nemzeti Sportközpontok (NSK), miután a kormány az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló határozatával bruttó 157 millió forintos forrást különített el megépítésére. A beruházó és építtető az NSK lesz.

A kerületi önkormányzat korábban támogatta a budapesti földutak leaszfaltozását. Az ehhez kapcsolódó tervezési munkák elvégzéséhez előzetes kötelezettséget vállalt a múlt évben a 2018. évi költségvetés terhére. A költségvetést most részben módosítva a tervezési munkák megkezdésére 140 millió forintot különítettek el. Tekintettel a nagy mennyiségű tervezési feladatra, műszaki- és gazdasági szempontok szerint, költségbecslés figyelembevételével szakaszolni kellett a munkát.

A III. kerület megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal az M0 autóút északi szektor, 11. sz. főút – 10 sz. főút közötti szakasz és csomóponti elemeinek területére vonatkozó településszerkezeti tervmódosítással és kerületi építési szabályzat elkészítésével összefüggésben. Az út megépítése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, jelenleg az előkészítése folyik. A kerületi építési szabályzat (KÉSZ) tervindítására vonatkozó településfejlesztési döntést a Képviselőtestület 2016 novemberében meghozta, ám a tervezés azóta sem indult el. Miután a lehatárolt tervezési területek érintik a III. kerületi önkormányzat hatáskörébe tartozó KÉSZ megalkotását, ugyanakkor a Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével való összhangot is meg kell teremteni, ezért Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezte Önkormányzatunknál az együttműködés keretében lefolytatott terveztetést.

A III. kerület kerületi építési szabályzatát, számos felsőbb szintű jogszabály módosulása, illetve új jogszabályi kötelezettségek miatt meg kell újítani. Az Új Településrendezési Kódex (TRK) vonatkozó rendelkezésének értelmében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata legfeljebb 2018. december 31-ig alkalmazhatja a hatályos településrendezési eszközét, az ÓBVSZ-t, ezért a III. kerület teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzatot (KÉSZ) kellett kidolgozni. Az új tervezetet a képviselőtestület véleményezési eljárásra alkalmasnak találta; elkészült, teljes anyagát papír alapon, eredeti méretben a Főépítészi és Várostervezési Irodán lehet megtekinteni, de digitális formátumban letölthető az önkormányzat belső hálózatán keresztül.

A képviselők megszavazták a fővárosi önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázaton elnyert 449 millió forint összegű támogatásból megújuló Holdudvar park rehabilitációjához szükséges önerő biztosítását. A park fejlesztése során az Ágoston utca és Bécsi út által határolt közterület korszerűsítése valósul meg, melynek keretében a park új funkciókkal bővül, továbbá a teljes zöldfelület és infrastruktúra megújul. A park tervezése a helyi közösség bevonásával, közösségi tervezés formájában történt, így a jövőbeli kialakítás a helyiek igényeit fogja tükrözni. A területen többek között kialakításra kerül szökőkút színpaddal és a pihenést szolgáló ülőfelületekkel, játszótér és csúszdapark pingpongasztallal, egy kültéri fitneszpark, valamint egy futókör is.

A képviselő-testület nem hosszabbította meg a Kolosy téren elhelyezett légtisztító mohafal bérleti szerződését, ugyanis a fejlesztő német cég nem tudta garantálni a tesztidőszakban a köztéri bútor folyamatos működését. A műszaki meghibásodások folytán az önkormányzat díjfizetési kötelezettsége megszűnt, az első havi bérleti díj kifizetésén túl a további részletek már nem kerültek kifizetésre.

Döntöttek arról is a képviselők, hogy a Kolosy téri Bevásárlóközpont pályázatának eredményhirdetését az eredetileg tervezettől eltérően későbbre halasztják. Ennek egyik oka, hogy a Bíráló bizottság a legmegalapozottabb javaslatot kívánja a Képviselőtestület elé terjeszteni a pályázat nyertesére vonatkozóan, így alaposabb értékelésre, adott esetben további személyes meghallgatásra tart igényt. A másik ok, hogy a jelenlegi bérlők kártalanítása még nem záródott le, 13 bérlő esetében nem került még aláírásra megállapodás. Erre legkorábban március közepe táján kerülhet sor.

A települési önkormányzatok törvényben meghatározott kötelezettsége a helyi gyermek és felnőtt háziorvosi, valamint fogorvosi körzetek meghatározása, valamint ezek aktualizálása. A lakosság számának változása, az ellátást végző orvosok esetleges személyi változása, valamint az esetlegesen felmerülő egyéb igények miatt az ellátási körzetek évente felülvizsgálatra kerülnek. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, törvényi kötelezettségének megfelelően az idei évben is felülvizsgálta a háziorvosi és fogorvosi ellátási körzeteket, és a szükséges változtatásokat a vonatkozó önkormányzati rendeletben átvezette. Idén a változások a Fanyarka utca, a Bécsi út 291-végig páratlan házszámok lakóit érinti, valamint megtörtént a Gőtés köz, mint újonnan nevesített közterület házi- ill. fogorvosi körzetekbe sorolása, továbbá a praxisadásvételek miatt bekövetkezett személyi változások átvezetése is.

A képviselők döntése nyomán az önkormányzata társasház felújítási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére. A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben e célra jóváhagyott keretösszeg: 72.000.000 forint, amelyből általános társasház felújítás esetén a társasházak vissza nem térítendő támogatására 21.000.000 forint, kamatmentes kölcsönre 49.000.000 forint, míg életveszély elhárításra 2.000.000 forint lett elkülönítve. A pályázaton elnyerhető legmagasabb összeget – 2.000.000 forintot – a korábbi évek gyakorlata alapján határozták meg.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata idén is zöldfelület-gondozási pályázatot hirdet a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére. A pályázaton elnyerhető legmagasabb összeg 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázat útján elnyert pénzösszeg többek között a lakóépület közvetlen környezetében lévő, közterületen fekvő zöldfelületek gondozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a testület döntését követően idén is meghirdeti Civil Működési Pályázatot a kerületben működő civil szervezetek támogatására. A pályázati keretösszeg 20 millió forint, az elnyerhető támogatás maximális összege 500 000 forint. A pályázat célja továbbra is a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratukban lefektetett alaptevékenységükhöz való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind pedig humánerőforrás tekintetében.

A CC-Next európai pályázati konzorcium magyar partnere, a Városkutatás Kft. felkérte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát, hogy vegyen részt a „TRANSFORMATIONS-05-2018: Cities as a platform for citizen-driven innovation” című pályázati kiíráson, mivel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a lakossági bevonáson alapuló városfejlesztés egyik legjobb magyar példája. A képviselő-testület támogatta az önkormányzat részvételét a pályázaton, melyet az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. bonyolít majd.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017. decemberében írt ki pályázatot a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára. A pályázat lezárulta és értékelése után az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslatára a képviselő-testület dr. Budai Andrást, a XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye korábbi igazgatóját, a csepeli Weiss Manfréd Kórház korábbi főigazgatóját, az Országos Tisztiorvosi Hivatal osztályvezetőjét bízza meg 5 éves határozott időtartamra a Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát, mint az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ fenntartóját, hogy vegyen részt „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai- közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című VEKOP projektben. A program keretében az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Váradi utcai Fogyatékos Tanácsadó Pont jön létre, amely segíti majd a kerületi és környékbeli fogyatékos emberek, hozzátartozóik és a velük foglalkozó szakemberek tájékoztatását.

A testület úgy határozott, hogy a fővárosi önkormányzat meghívására tagként részt vesz a Budapesti Éghajlatváltozási Platformban, és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, mint a szervezet szakmai vezetőjével. A Platform feladata a fővárosi döntéshozók és a közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek fővárosi szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása, kereteinek hatékony meghatározása. A szakmai fórum felállításának hosszú távú célja, hogy létrehozza azt az együttműködési hálózatot, mely képes kellő figyelmet generálni és erőforrást biztosítani az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás és legfőképp a kiváltó okok megfékezésére irányuló intézkedések sikeres megvalósítására.

Óbuda-Békásmegyer tavalyi évre elfogadott környezetvédelmi cselekvési programja 2017-ben kibővült az önkormányzat által indított Guckler Károly Programmal. A projektekben szereplő célkitűzések megvalósításáról szóló beszámoló most került az ülésen a testület elé. Az elmúlt évre vonatkozó összefoglalóban szerepel minden olyan intézkedés, amely a levegőtisztaság-védelemmel, a felszíni és felszín alatti vizek védelmével, a környezet-egészségüggyel, a környezetminőséggel, a hulladékgazdálkodással és a környezettudatosság növelésével, a társadalmi részvétellel kapcsolatosan elvégzésre került az önkormányzat szervei által. A beszámoló részletesen kitér, milyen fejlesztések és intézkedések valósultak meg a kerékpáros közlekedésben, a vezetékhálózat javításában, a faállomány ápolásának és bővítésének tekintetében. Az összefoglaló említi továbbá az autóforgalom generálta közlekedési zaj csökkentését, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését és az illegális szemétlerakás elleni fellépést, valamint a kerületi lakosok és diákok számára kiírásra került pályázatokat is.

Két, a Guckler Károly Programban is szereplő pályázat kiírásáról döntött Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete. Az első az „A környezettudatos nevelésért!” pályázat, mely a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények számára ad lehetőséget, hogy támogatásban részesüljenek a környezettudatosságot elősegítő tevékenységekre, így kirándulások szervezésére nemzeti parkokba, állatkertekbe, vadasparkokba, természetvédelmi területekre, valamint környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenységekre, vagy iskolakert létrehozására. Az elnyerhető legmagasabb összeg intézményenként 200.000 Ft. A másik ilyen a civil szervezeteknek szóló „Fogadj örökbe egy zöldterületet” elnevezésű pályázat, amelynek célja a kerületi szervezetekhez kötődő lokálpatrióta óbudaiak bevonása a közterületek szépítésébe. A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege ugyancsak 200.000 forint. Az összeg kizárólag a civil szervezet működési területén, közterületen fekvő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

Önkormányzatunk elindul az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett Nemzeti Ovi-Sport Programjához kapcsolódó pályázaton. Tekintettel arra, hogy az Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Bp., Bárczi Géza u. 1.) nem rendelkezik saját tornaszobával, de a pályázat révén műfüves – multifunkciós kispályája létesülhetne az intézmény területén, a képviselők megszavazták ennek támogatását. A szabadtéri pálya így kiváló lehetőséget biztosít majd tavasztól őszig a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.

Hamarosan újra megnyitja kapuit a szezonálisan működő Berguson Óbudai Kerékpárkölcsönző, hiszen a képviselők döntöttek az együttműködés meghosszabbításáról. A Laktanya utcai kölcsönző szolgáltatásaival hozzájárul a kerület lakosok mozgásigényének minél szélesebb körű kielégítéséhez, a hétköznapi munkába járáshoz, a hétvégi szabadidős kerékpározáshoz, és az egészséges életmód elősegítéséhez. A megállapodás értelmében a III. kerületi lakosok részére hétköznap 200,- Ft/nap; hétvégén 200,- Ft/óra díj ellenében, a nem kerületi lakosok részére egységesen hétköznap és hétvégén 200,- Ft/óra ellenérték fejében nyújtja szolgáltatásait.

Lakossági kezdeményezésre javasolja képviselő-testület a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszteni azt a kezdeményezést, hogy a III. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 17926 hrsz.-ú kivett és jelenleg névtelen közterület és a természetes folyatásaként újonnan kialakított Bp. III. kerület l7824ll2 hrsz.-ú közterülete ismét felvehesse a Zichy utca nevet. Az 1976-os területrendezés miatt megszüntetett elnevezés újbóli visszaállításával a kerület emléket állíthatna Óbuda történelmében is nagy szerepet játszó Zichy családnak.

A Fővárosi Közgyűlés még tavaly döntött arról, hogy Árpád fejedelemnek emlékművet állít. Az emlékmű helyszínéül az Árpád Gimnázium előtti zöldterületet, a Katinyi mártírok parkját választották. Az Árpád fejedelem emlékmű pályázati felhívás elindítása érdekében önkormányzatunk előzetes elvi hozzájárulást kérték, amelyet megszavazott a testület.

Több együttműködési megállapodás megkötését, illetve meghosszabbítását is támogatták a városatyák. A MULTI Szabadidő Diák Környezetvédő és Vízisport Egyesület vállaja többek között, a kerületi iskolák tanulóiból toborzott diákok biztonságos és eredményes evezésre oktatását, a vízi életmódhoz, természethez szoktatását, és hozzásegíti a kerület ifjúságát, hogy szabadidejüket a Dunán, jó levegőn, harmonikus mozgással tölthessék el. Meghosszabbítja az önkormányzat a megállapodását a Külker Evezős Klub Óbuda Egyesülettel, amely ugyancsak a vízisportok oktatását tűzte zászlajára. A klub célja minden korosztályt – 10 évestől 76 éves tagjának biztosítani a sportolási lehetőséget és ezen túlmenően a klubban folyó vízisport élet folyamatosságát megőrizni. Szintén folytatódhat az együttműködés a Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskolával, amely 1991-ben alakult és célja a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, közérdekű oktatási tevékenységével a környezet formálása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Tevékenységük során évente több száz kerületi gyermeket és fiatalt vonnak be a mindennapi testmozgásba.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság

Kapcsolódó bejegyzések

Hírek Zöld iroda
Közzétéve:

Stockholm-módszerrel ültettünk el hat új fát a Göncz Árpád parkban

Hírek
Közzétéve:

Klippremier! Elkészült Hrutka Robiék Óbuda dalának videója

Hírek
Közzétéve:

Szedd össze magad!