II.4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Ügyfajta/eljárástípus neve hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése illetékességi területe az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Hatósági bizonyítvány kiadása Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat jegyzője Budapest Főváros III. kerület közigazgatási területe Kérelem nyomtatvány, magyar nyelvű hatósági bizonyítvány nyomtatvány, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása
Az eljárás illetékmentes
Az eljárás megindítását az ügyfél az  írásban benyújtott kérelemmel kezdeményezi, a szükséges mellékletek csatolásával.
A kérelemben a kérelmezőnek fel kell tüntetnie, hogy a hatósági bizonyítványt milyen célra kívánja felhasználni.
Benyújtás helye:Ügyfélkapcsolati Osztály (Ügyfélszolgálat, Harrer Pál utca 2.)Ügyintézési határidő: 8 nap
Ügyfélfogadási idő, dokumentumok: https://obuda.hu/ugyintezes/ugyfelszolgalat-ugyfelfogadas/