Lakossági tájékoztatás a kutyaugatással és annak kezelésével kapcsolatban

Hírek
Közzétéve:

A kutyafélék családjába tartozó fajok ugatás révén kommunikálnak vagy adnak jelzést a környezetük számára. A kutya/kutyák ugatása lehet indokolt vagy indokolatlan, hosszan tartó, kérdés, hogy van-e olyan kiváltó ok, ami alátámasztaná, hogy ez tartási vagy viselkedésbeli problémákra lenne visszavezethető. Vannak olyan fajtacsoportba tartozó egyedek, amelyek csahosak, ugatásuk fajtajelleg lehet (pl. pumi, mudi, puli, uszkárfélék és keverékeik). Ebben az esetben a hang genetikailag adott, nem lehet az állat hangját megszüntetni.

Sokévi tapasztalat alapján bizonyos állatgyógyszerek okozhatnak nagyobb mértékű ugatást, illetve a rossz életkörülményekből kimentett, örökbefogadott kutyák küzdenek sok esetben szeparációs stresszel, amely hosszabb időn át tartó ugatásban nyilvánul meg.

A járvány időszaka alatt újonnan befogadott állatok esetében magasabb számban fordul elő a leírt jelenség, mivel még bizonytalan a viselkedésük az ismeretlen környezeti hatások miatt. Ez a jelenség hasonló a fiatal kölykök elválasztás utáni viselkedéséhez, amikor egy többlakásos lakóépületben a beszoktatási időszak alatt fokozott hanghatások terhelhetik a lakókat, utóbbi általában 2-4 héten belül megszűnik, amikor az állat megtanulja a gazda napirendjét, és tőle telhetően alkalmazkodik hozzá.

Az állattartásra és azon belül az ebtartásra vonatkozóan főszabályként az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai a mérvadóak, e mellett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Kormányrendelet tartalmazza a vonatkozó rendelkezéseket.

Ha a megjelölt előírásokban foglaltak megsértése áll fenn vagy állatkínzás gyanúja merül fel – sovány a kutya, jelentősen elhízott, alig járásképes, kellemetlen szagot áraszt, ápolatlannak tűnik, ellátatlan, esetleg verés vagy ütlegelés nyomai láthatóak rajta, biztonságos elhelyezése nem megoldott, támadólag lép fel felügyelet nélkül közterületen tartózkodva – ezekben az esetekben állatvédelmi jogkörben eljárva van lehetőség megvizsgálni az adott állat tartásának körülményeit (amennyiben ismert a tartási hely), és határozati kötelezésben írható elő az állattartó részére a megfelelő tartási körülmények biztosítása, a feltárt hiányosságok javítása.

Állattartást csak kiemelten súlyos esetben van mód és lehetőség korlátozni vagy magát a tevékenységet megszüntettetni. 

Amennyiben ügyfélként szeretne valaki hivatalos úton panaszt tenni, egy elektronikus levél nem minősül annak, a bejelentést abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az alábbi módok egyikén kerül beadásra:

  • postai úton (1033 Budapest, Fő tér 3.) megküldve Budapest Főváros III. ker. Polgármesteri Hivatala részére,
  • személyesen leadva az Ügyfélszolgálati Irodánkban (1033 Budapest, III. Harrer Pál utca 2.)
  • ügyfélkapun, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalának KRID azonosítója: 506036967, erre lehet beküldeni a beadványt, ami illetékmentes.

Egy állat veleszületett, fajra jellemző hangját sem lehet korlátozni. Az egy adott területen tartható ebek számát alapvetően a férőhelyszükséglet határozza meg, és amennyiben a vonatkozó  tartási feltételeknek az állattartó eleget tesz, csak a hanghatások miatt nem áll módunkban eltiltani a kutyatartástól.

Magyarországon a hangszálcsonkítás állatkínzásnak minősül, és rendőrségi eljárást von maga után mind az azt elvégző állatorvos, mind az elvégeztető személlyel szemben.

Az ugatás az adott faj kommunikációs eszköze, faji sajátosság, nem feltétlen egy rossz bánásmód eredménye, hanem az állat szerves része, ami miatt – amennyiben az állandósult és szükségtelenül nagy terhet jelent a lakókörnyezetre nézve – csendháborítás miatt szabálysértési eljárást lehet kezdeményezni a rendőrségnél és/vagy polgári jogi igényt támasztani az ebtartóval szemben.

A bíróság polgári per keretében értékeli egy állat okozta zajhatás zavaró mértékét: szükséges vagy szükségtelen, ideiglenesen fennálló vagy hosszan tartó, közösséget zavar vagy egy esetlegesen megromlott szomszédi viszonyt próbál a bejelentő ügyfél negatívan kezelni az eljárással.

Birtokvédelmi vonalon az „eredeti állapot visszaállítására” való kötelezés kapcsán átgondolandó, hogy adott építési övezetben tartottak-e korábban is állatot/állatokat, kezdett-e el működni kutyaiskola, kozmetika, menhely stb., ami korábban nem járt zavaró mértékű hanghatásokkal.

Speciális az az esetcsoport is, amikor eredeti állapotában az állattartás volt időben hamarabb jelen, mint pl. lakóparki beépülés a szomszédos ingatlanokon – jelentős számú lakó beköltözése mellett, akiket zavar egy évek óta ugyanúgy tartott, ugyanazon a helyen élő, jellemzően domináns, őrző funkcióval tartott, területvédő magatartást mutató kutya jelenléte.

A szomszédjogi szabályok megítélésének elve szerint egyesek fokozott érzékenysége nem eredményezheti adott szabályok megsértésének megállapítását. 

Nem létezik olyan, jogszabályban leírt, megállapított zaj hatásérték, amelyet egy állat okozta hanghatás erősségben vagy időtartamban nem léphet túl.

Kérünk mindenkit, hogy tartsa szem előtt, hogy egy állat tartásával kötelezettségek is járnak, illetve hogy annak tartásával kapcsolatban valóban probléma merült-e fel, megalapozott-e az állatvédelmi hatóság igénybevétele a minket érő hatások kezeléséhez.

 

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság