Leállítják az önkormányzati bérlakások értékesítését

Hírek
Közzétéve:

2010-től a határozatlan jogviszonnyal rendelkező bérlő az önkormányzati bérlakását megvásárolhatta, ha megfelelt a feltételeknek. Az önkormányzat ennek érdekében 1558 tartozásmentes és 373 hátralékosként nyilvántartott lakást jelölt ki értékesítésre. 2012-től, második lépésként egy szélesebb bérlői kör előtt is megnyitotta a megvásárlási lehetőséget (ekkor 686, határozott időre bérbe adott lakást jelölt ki értékesítésre). Mind a határozott, mind a határozatlan időre bérbe adott lakások értékesítésénél az volt feltétel, hogy a bérlőnek nem állhatott fenn sem közüzemi díj, sem lakbér tartozása, melyet a szolgáltatóktól beszerzett ún. nullás igazolásokkal is igazolni kellett, illetve az elővásárlásra jogosult e jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az érintett önkormányzati lakáson a bérleti jogviszonya legalább három éve fennáll.

Ahhoz hogy az önkormányzat nagyobb bevételhez jusson, a képviselő-testület 2016 januárjában módosította vonatkozó rendeletét, így az az elővásárlásra jogosult, aki a lakás vételárának egyösszegű fizetését vállalja, a korábbi 40 százalékos vételárkedvezmény helyett csak 20 százalékos kedvezményben részesült. 2015-ben a költségvetésbe betervezett, bérlakás értékesítésből származó bevétel 70 százaléka teljesült. A képviselőtestület úgy döntött, hogy leállítja a bérlakások értékesítését.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság