Meg kell hallgatni a helyiek véleményét!

Hírek
Közzétéve:

A Római-partra tervezett árvízi védmű, illetve a koncepciót bemutató fórum az elmúlt időszakban jelentős indulatokat gerjesztett. A III. kerület ellenzéki képviselői az ügyet népszavazási kezdeményezésükkel a politika színpadára emelték.Bús Balázs polgármestert kérdeztük erről:

– Egyetért a népszavazással?

– Meg kell kérdezni a helyiek véleményét. Ennyiben egyetértek a népszavazás kezdeményezőivel. Ki kell kérni a véleményüket arról, hogy milyen legyen a Római-part jövője, és mi meg is fogjuk ezt tenni. Az azonban már jogi kérdés, hogy lehet-e olyan kérdést feltenni helyi népszavazásra, ami nem Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának hatásköre. A nyomvonal kijelölése ugyanis biztosan nem az. A Duna-parti építési szabályzatot a fővárosnak kell megalkotnia, itt a kerületnek nincs mozgástere.

– Több éve már, hogy a III. kerület megalkotta, és azóta is különböző felületeken hirdeti a közösségi tervezés programját. Mit takar pontosan ez a kezdeményezés?

– Úgy gondoljuk, hogy a jelentősebb köztéri, közérdekű fejlesztésekkel kapcsolatban kikérjük a helyben élők véleményét, hogy az adott építés vagy rekonstrukció során az ő szempontjaik is megjelenhessenek. Ezt a konzultációt a jövőben is folytatjuk.

– A római-parti védmű nyomvonalát is ilyen együttgondolkodás keretében jelölnék ki?

– Ez esetben a probléma összetett. Egyrészt műszaki kérdés, melynek katasztrófavédelmi vonatkozása is van, így a Fővárosi Önkormányzatnak egyfelől a szakmai műhelyek képzett szakembereivel, másfelől a Belügyminisztériummal közösen kell az optimális megoldást megtalálniuk. A nyomvonal kijelölése tehát – bár véleménye mindenkinek lehet róla – alapvetően nem a kerületi önkormány­zat, hanem a szakmai szervezetek feladata, ez nem lehet érzelmi kérdés. Tegyük hozzá, a III. kerületi képviselő-testület 2007-től több alkalommal is megfogalmazta álláspontját. E szerint a part menti nyomvonalat támogatták a képviselők, köztük az MSZP részéről Kiss László jelenlegi országgyűlési képviselő, továbbá az egykori MSZP-s Mihalik Zoltán és Pataki Márton is, akik ma az Együtt óbudai politikusai. Ők tudják csak, hogy miért váltogatnak rendszeresen pártot és véleményt.

Visszatérve a közösségi tervezésre, eddig 16 különböző helyszín alakításába vontuk be a lakosságot, ezek közül néggyel részt is vettünk a fővárosi Tér_Köz pályázaton. 2017-ben további öt területen van folyamatban közösségi tervezés. Úgy gondolom, ennek a Római-parton is lenne helye és szerepe, hisz lennie kell egy víziónak arról, hogy hogyan nézzen ki, milyen funkciók legyenek ott, milyen jövőt képzelünk el az érintett helyszínen. Amennyiben a főváros igényt tart rá, mi szívesen részt vennénk benne.

– Kezelhetjük tényként, hogy a nyomvonal a partélen halad majd?

– Ilyen döntés még nem született, erről majd a Fővárosi Közgyűlés képviselői határoznak. A tanulmányok már elkészültek, megtalálhatók a főváros és a III. kerület honlapján. Aki elolvassa, láthatja, hogy a parton is és a Nánási út–Királyok útja vonalában is megépíthető a védmű. Utóbbi esetében azonban drágább és hosszabb idejű lenne a kivitelezés a közmű áthelyezések miatt, és amellett, hogy nagyságrendileg ugyanannyi fát kellene mindkét helyen kivágni, a Nánási út–Királyok útja mentén egy kifejezetten értékes platánsor is áldozatul esne.

Nem utolsósorban pedig érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy lemondhat-e egy felelős városvezető településének 70 hektárjáról. Különösen úgy, hogy itt sportlétesítmények vannak, aktív sportélet zajlik. Üdülőtulajdonok vannak, és régi lakóépületek lakói élnek ezen a helyen. Egy esetleges árvíz bekövetkeztekor vajon ki fogja vállalni a kártérítési felelősséget? Minderre tekintettel továbbra is az a meggyőződésem, hogy a vízparton húzódó mobilgát a legésszerűbb választás.

A nyomvonal kijelölése után – mely szakmai kérdés – szükséges, hogy a főváros aktívabban bevonja a helyieket a Római-part jövőjének a meghatározásába. Ehhez olyan kommunikáció szükséges, amelyben a III. kerületi önkormányzat, a helyi civil szervezetek és az óbudaiak is részt vehetnek.

Ma Magyarországon a zöld politika nem feltétlenül felelős (felelősséget felvállaló) politika. Mint választott polgármester, felelősséget kell válalnom a döntéseimért. Nem politizálhatok ellenzéki módra felelőtlenül, ez a luxus nekem nem adott. Márai Sándor mondta, hogy az igazságot kell mindig képviselni, erre törekedtem mindig. Erre fogok a jövőben is és ennek megfelelően felelős döntést fogok hozni.

Tarlós István főpolgármester: Demonstrálni mindig szabad, de tovább várni már nem lehet

A szakemberek álláspontja alapján dönt majd a római-parti védmű nyomvonaláról a Fővárosi Közgyűlés, nem pedig más megfontolások alapján – hangsúlyozta Tarlós István főpolgármester egy rádióműsorban.

– A római-parti védmű problémája nem 7 éve megoldatlan, hanem 26 éve. Már 1991-től világos volt az akkori, és egészen 2010-ig folyamatos városvezetés idején a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének szükségessége. Nem is szűkölködtünk ígéretekben!

Sajnálatos, hogy üres szavakon kívül évtizedekig egyáltalán nem tették a dolgukat akiknek ez kötelességük lett volna. Most lázítanak, holott a maguk idejében egyértelműen állást foglaltak – papíron – a parti nyomvonal mellett. Üdülőövezetbe is ők sorolták a hullámteret.

Viszont most évek óta forrásokat szerzünk, terveztetünk, ellenben kialakult egy áldatlan vita a védmű nyomvonaláról. Ez a vita részben jogos, részben nem. Vannak, akik őszintén aggódnak, vannak, akik valamiért gerjesztik a feszültséget, de tovább már nem lehet várni. Azt se felejtsük el, hogy a helyzet nem azonos a Városligettel, ahol az időhúzásból senkinek se eshet baja.

– Többször hangsúlyozta: olyan, hogy főváros által erőltetett nyomvonal, nem létezik. Mi alapján döntenek?

– Elmondtuk jó néhányszor, főként az utóbbi bő félévben: az árvízvédelem alapvetően egy komoly szakma. Nem lehet autodidakta módon elsajátítani. A Római-part problémája kétségtelenül összetett, ám az árvízvédelmi műtárgyak esetében a műszaki szempontok meghatározóak. A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése – melynek most valamennyi kerületi polgármester a szavazattal rendelkező tagja – valóban kompetens dönteni a nyomvonal helyéről, de jó, ha ezt a tényleges szakma álláspontja alapján teszi. Az önkormányzat megrendelő, finanszírozó, de nem szakértő, nem tervező és nem engedélyező hatóság. Felelőssége azonban védelemről gondoskodni.

– Lesz a kérdésről népszavazás?

– Nem tudom, lehet-e ebben a kérdésben népszavazás. Egy éve többen problémát láttak vele. Ezt majd eldöntik, akik illetékesek rá. Mivel a Nánási úti nyomvonalon sokkal drágább a védmű, és erre nincs forrása a fővárosnak, így a 2018-2019. évi költségvetést közvetlenül érintő kérdésről van szó.

Emellett a tiltakozások igazi motorjai, akik közül némelyektől nem áll távol rémhírek terjesztése sem, nyilván nem szándékoznak vállalni a felelősséget azért, ha 70 hektárnyi terület, egy csomó jóhiszemű építményt is magában foglalva, teljesen védtelen marad.

– Két nyomvonal került szóba.

– Értelmetlen és nem releváns érv azt ismételgetni, hogy a part közelében illetve a Nánási út–Királyok útja nyomvonalon egyaránt megépíthető műszakilag a védmű. Triviális állítás, sőt, műszakilag ennél komplikáltabb problémák is megoldhatók. A kérdés azonban nem ez, hanem a bekerülési költség fedezete, továbbá a 70 hektárnyi terület teljes terjedelmében való sorsára hagyása. A javasolt nyomvonalról az összehasonlító szakmai tanulmány egyértelműen állást foglal.

– A továbbiakban is egyeztetnek a lakossággal?

– A parti funkciók alakításánál szerintem is érdemes a lakossággal tovább konzultálni, de ez a munkálatokat magának a műtárgynak az esetében nem hátráltathatja tovább. Ami pedig a független szakértőket illeti, csak erre hivatott és felelősséget vállaló, jegyzett szakmabeliek jöhetnek szóba. Akik önmagukat adják el szakértőnek a helybeliek előtt, esetleg Amerikából rándultak haza, azok nem nevezhetők ilyennek, és felelősséget semmi esetre nem viselnek. A tiltakozók hangadói által kiválasztott emberek ugyan mitől nevezhetők függetlennek?

Nem vitatom el senki szólásszabadságát, viszont kérem a mi helyzetünket is figyelembe venni.

– Fontos szempont a területen élők biztonságérzete.

– A mobil védmű állékonyságáért – ennek tudatában is vannak – a tervező és az engedélyező felelősek. Ez nem megrendelői feladat. Ami az ott élők biztonságérzetét illeti, az fontos szempont. Én amellett vagyok, hogy amennyiben a mobil parti védmű épül meg, azt „éles” próbának kell majd kitenni. Az eddigi gondossággal kell készülni árvíz közeledtével hagyományos védekezésre is a Nánási út–Királyok útja nyomvonalon, és evakuálni kell a nem túlzottan nagy számú veszélyeztetett lakót a hullámtérről (utóbbi a kerület feladata). Ennek hiányában sokan nem nyugodnának meg, különösen, hogy egy csomó emberre sikeresen ráijesztettek. Ez – számomra – fontosabb szempont, mint akár a fakivágások, melyek esetében szintén túlzásokba estek.

– Ön hogyan fog szavazni, melyik változatot támogatja?

– A nyomvonalról szóló döntésnél lelkiismeretem szerint fogok szavazni, de a döntéshozó közgyűlésben senkit nem kívánok agitálni. Minden képviselőnek, alapvetően a kerületi polgármestereknek lelkiismeretük szerint kell voksolniuk.

Ésszerűségi és életszerű okokból én – az összehasonlító tanulmány javaslatával összhangban – a parti változatot támogatom, hiszen ha az indulati elemektől eltekintünk, mivel lenne később, csillapodott állapotban magyarázható, hogy azért építettünk egy sokkal drágább védművet, hogy előfeltételezésre alapozva egyszersmind egy nagy területen egy csomó kárt okozzunk vele.

A Fővárosi Közgyűlés határozatának azonban arra is ki kell térnie ez esetben, hogy a köztestület szándéka szerint a hullámtér a későbbiekben se lehessen átsorolható építési övezetbe. A közelmúltban változtatási tilalmat rendeltünk el, de a jövőre nézve minden esetleges átsorolási szándékot kockázatossá kell tenni, és nehezíteni szükséges. Jellemző egyébként az ellentmondásos hangulatra, hogy a sajtó (nem is „jobboldali”) a közelmúltban hirtelen azt kezdte a fővárosban feszegetni, hogy képzelnénk el a 70 hektárt magára hagyni. Nem egy nadrágszíj telekről beszélünk.

Kapcsolódó tartalmak:

Élénk érdeklődés a gátról szóló fórumon
Népszavazási kezdeményezés a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme kapcsán

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság