Óbudai Piknik: ünnepelnek a helyi közösségek

Hírek
Közzétéve:

Óbudán mindig is nagy szerepe volt a szű­kebb pát­ria tisz­te­le­té­nek, sze­re­te­té­nek, nem kel­lett buz­dí­tani az embe­re­ket arra, hogy szebbé, barát­sá­go­sabbá tegyék a kör­nye­ze­tü­ket. Ezen a szom­ba­ton szám­ta­lan pik­nik ad teret a jó szom­szédi, baráti kap­cso­la­tok tovább mélyí­té­sé­hez, a meg­hitt ünnep­lés­hez. Ezút­tal nem a közös munka vonzza majd a részt­vevő­ket, hanem az együtt­lét öröme. A közösen főzött, elfo­gyasz­tott ebéd, a ráérős beszél­ge­té­sek ven­dég­ma­rasz­taló han­gu­lata.

Idén a Mészkő park a rendezvény kiemelt helyszíne, ahol ezen a napon nyitja meg ünnepélyesen kapuit a megszépült, kibővült park. Az összefogás eredményére méltán büszke a Háromhegyek Közhasznú Egyesület, hiszen minden követ megmozgattak azért, hogy a környéken élők számára még vonzóbb és hasznosabb közösségi teret hozzanak létre. A park jól példázza, hogy egy erős és tettre kész közösség milyen hatékonyan dolgozhat a közös célokért.

Nem véletlen, hogy az idei Óbudai Pikniket itt nyitja meg Bús Balázs polgármester, az újjávarázsolt parkot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője adja át. Itt kerül átadásra a Balázs Lajos Óbudai Civil Díj is.

Az Óbudai Piknik részletes programja megtalálható a rendezvény műsorfüzetében és a www.obudaipiknik.hu weboldalon.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság