Önkormányzatunk törvénymódosítást kezdeményez a biztonságos közlekedés elősegítésére

Hírek Kiemelt hírek
Közzétéve:

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén számos olyan nagyforgalmú út van, amely veszélyforrás lehet, ha az utakon közlekedők nem tartják be a közúti szabályokat. Önkormányzatunk már számos alkalommal kezdeményezte – együttműködve a rendőrséggel és a közlekedési hatósággal – az illegális gyorsulási versenyek és a megengedett sebességen felül vezetők visszaszorítását.

Ezek a közlekedési akciók részlegesen eredményre vezettek, azonban olyan hatással, amely megszüntetné, vagy jelentősén visszaszorítaná ezt a veszélyforrást, nem jártak. Ennek oka az is, hogy a büntetőjog a maga eszközeivel nem minden esetben követi azokat a társadalomra veszélyes cselekményeket, amelyek megszüntetése közös társadalmi érdek.

Dr. Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere – az önkormányzatok felterjesztési jogával élve – az önkormányzat képviselő-testületi ülésére előterjesztette a Büntető Törvénykönyv módosításának javaslatát, amit a testület az augusztus 30-ai ülésén meg is szavazott.

A felterjesztés célja, hogy a közúti közlekedés biztonságát és a közlekedésben résztvevő személyek életét, testi épségét veszélyeztető járművezetőket „e cselekmény önálló tényállásként való meghatározásával fokozott büntetőjogi felelősség terhelje mind az alapeset, mind a minősített esetek tekintetében„.

Az előterjesztés az alábbiakat tartalmazza:

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 234, $-a a következő (1a) bekezdéssel egészíti ki:
,,(1a) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton kirívó módon, így különösen, ha azt öncélúan, az adott szakaszra megállapított legnagyobb sebesség másfélszeresét meghaladó sebességgel közlekedve más vagy mások életét vagy testi épségét veszélynek teszi ki, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.’
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 234. s (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) A büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig, az (Ia) bekezdésben
meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
b) az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig, az (1a) bekezdésben
meghatározott esetben öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
c) az (1) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig, az (Ia) bekezdésben
meghatározott esetben tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
d) az (1) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tizenöt évig, az (1a) bekezdésben
meghatározott esetben tíz évtőI húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.”

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság