Tájékoztató a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról

Hírek
Közzétéve:

A Képviselőtestület tavaly év végén elfogadta a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló 39/2016. (X. 26.) önkormányzati rendeletet, amely 2017. január 1-jén lépett hatályba. Az adó alanya az a magánszemély, aki az év első napján a III. kerület közigazgatási határain belül tárolt motoros vízi jármű tulajdonosa. Az adókötelezettség egyaránt vonatkozik a Duna folyó III. kerületi részén, a Duna III. kerülethez tartozó partszakaszán, közterületen vagy magántulajdonú ingatlanon elhelyezett, továbbá a kikötőkben tárolt motoros vízi járművekre (beleértve a hajólajstromon kívüli motoros vízi járműveket is). A rendelet értelmező rendelkezése szerint nem minősül tárolásnak a motoros vízi jármű, vagy a motoros vízi járművet szállító egyéb jármű nyolc órát meg nem haladó várakozása.
Az adó mértéke a motoros vízi jármű teljesítményéhez igazodik. E szerint 50 kW teljesítményig 75 Ft/kW/negyedév, 51-200 kW teljesítmény között 100 Ft/kW/negyedév és 200 kW teljesítmény felett 150 Ft/kW/ negyedév. A fentiek alapján számított adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg azonban az elektromos meghajtású, valamint a hidrogén tüzelőanyag cellás üzemű járműveket, továbbá minden vízi járművet a hajólajstrom szerinti vízre bocsátás évét, vagy ennek hiányában a gyártás évét követő 10. évtől.
Adókedvezményre jogosult az az adóalany is, aki egy naptári éven belül a motoros vízi járműve után két negyedévre a víziközlekedésről szóló törvényben meghatározott adattartalomnak megfelelő adóbevallási kötelezettségének és adófizetési kötelezettségének egyaránt határidőben eleget tesz. Ebben az esetben az adott motoros vízi jármű utáni adót az év hátra levő negyedévében, negyedéveiben nem kell megfizetnie, azonban bevallási kötelezettségét ezen időszakokra is teljesítenie kell.
Teljes mértékben adómentes az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságon vízi mentési tevékenység ellátására nyilvántartásba vett és vízi mentés céljára a hajózási társaság által alkalmasnak minősített és ténylegesen arra is használt vízi jármű, valamint az, amit kizárólag műszaki vizsgálat céljából és csak a közlekedési hatóság által a hatósági tájékoztatóban közzé tett napon, és helyszínen tárolnak az önkormányzat illetékességi területén.
Az adó alanya negyedévente, a negyedév utolsó napját követő hónap 15. napjáig köteles az adóbevallás megtételére, valamint az adó befizetésére.

2017. évre vonatkozóan ezek a határidők a következőképpen alakulnak:

I. negyedév – 2017. április 18.,
II. negyedév – 2017. július 17.,
III. negyedév – 2017. október 16.,
IV. negyedév – 2018. január 15.
A bevallási nyomtatvány letölthető a www.obuda.hu honlapról vagy beszerezhető az Adóügyi Főosztályon (1034 Bp., Zápor utca 27.).

További információért forduljanak bizalommal a hivatal munkatársához, Szombath Gabriellához ügyfélfogadási időben (hétfő: 14h-18h, szerda: 8h-16:30, csütörtök: 8h-13h) ugyanezen a címen vagy telefonon (4367-180) munkaidőben bármikor.
A motoros vízi járműveket terhelő települési adót a 12001008-00108968-00100003 számlaszámra fizethetik meg, valamint a fenti elérhetőségen csekk is igényelhető.

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság